Oficjalny wykaz obiektów jaskiniowych Beskidu Wyspowego

W Beskidzie Wyspowym Znajduje się 75 obiektów jaskiniowych
W tym:
5 - zniszczonych lub niedostępnych
1 - obiekt sztuczny, w tym wypadku antropogeniczny

Ponadto
Dwa obiekty zmyślone (z literą X) dla zysku przez człowieka nie znającego Beskidu Wyspowego. Ujęte są one w wykazie ponieważ kody pojawiły się w literaturze.

Obiekt jaskiniowy
Kod
Dł.
[m]
Den.
[m]
Gł.
[m]
Prz.
[m]
Data inwentaryzacji
ZIMNA DZIURA W SZCZEBLU K.Bw-01.01 25,0 5,0 5,0   1954
JASKINIA W LUBONIU WIELKIM I K.Bw-01.02 8,0       1953
JASKINIA W LUBONIU WIELKIM II K.Bw-01.03 26,0 9,0 9,0   28 07 1997
SCHRONISKO W LUBONIU WIELKIM III K.Bw-01.04 4,0       28 07 1997
SCHRONISKO W LUBONIU WIELKIM IV K.Bw-01.05 3,0       28 07 1997
SCHRONISKO W LUBONIU WIELKIM V K.Bw-01.06 7,0 2,5 2,5   28 07 1997
SCHRONISKO W LUBONIU WIELKIM VI K.Bw-01.07 3,0       22 03 1998
SCHRON W LUBNIU I K.Bw-01.08N 4,5       12 09 1999
SCHRON W LUBNIU II K.Bw-01.09N 4,5       18 03 2000
SCHRONISKO POD PŁYTĄ W LUBONIU WIELKIM K.Bw-01.10 2,0       10 08 2000
NISKA SZCZELINA K.Bw-01.11 2,5       10 08 2000
SCHRONISKO W LUBONIU WIELKIM VII K.Bw-01.12 2,0       10 08 2000
PIĘTROWA KOLEBA K.Bw-01.13 4,0       17 02 2001
SZPARA W KAMIENIOŁOMIE K.Bw-01.14N 2,0       18 03 2000
OKAP POD SZCZEBLEM K.Bw-01.15 3,0       10 03 2001
LUBOŃSKA KOLEBA K.Bw-01.16 2,5       21 04 2001
SKRYTKA W ROWIE K.Bw-01.17 1,5       21 04 2001
NORA ZE SZCZELINĄ K.Bw-01.18 2,0       21 04 2001
SZCZELINA Z JEZIORKIEM K.Bw-01.19 2,0       03 05 2001
SCHRONISKO ARESA K.Bw-01.20 4,0       02 11 2002
SCHRONISKO DŁUGIE K.Bw-01.21 2,5 1,0 1,0   02 11 2002
Jaskinia Delty K.Bw-01.22 10,0 -5,5 -5,5   24 10 2012
JASKINIA CZARCI DÓŁ K.Bw-02.01 165,0 14,0 14,0   29 06 1997
PODWÓJNA STUDNIA K.Bw-02.02 8,0 5,0 5,0   29 06 1997
WIETRZNA STUDNIA K.Bw-02.03X 25,0 5,0 5,0   29 06 1997
ZŁOTOPIEŃSKA DZIURA K.Bw-02.04 105,0 10,0 10,0   20 07 1997
SCHRONISKO OMSZAŁE K.Bw-02.05 6,0       20 07 1997
SCHRONISKO POD GRZYBEM K.Bw-02.06 3,0       20 07 1997
TRÓJKĄTNA STUDNIA K.Bw-02.07 6,0 3,0 3,0   20 07 1997
JASKINIA Z DWOMA OTWORAMI K.Bw-02.08 10,0 3,0 3,0   20 07 1997
JASKINIA ZBÓJECKA W ŁOPIENIU K.Bw-02.09 433,0 20,3 18,8 1,5 25 08 1997
GROTA POD OKAPEM K.Bw-02.10 18,0 4,0 4,0   28 02 1998
SCHRONISKO POD PŁYTĄ W ŁOPIENIU K.Bw-02.11 2,0       28 02 1998
JAMA NAD ROWEM K.Bw-02.12 5,0       28 02 1998
JASKINIA ROZKUTA K.Bw-02.13 7,0 2,0 2,0   28 02 1998
SCHRONISKO W PAPROCI K.Bw-02.14 3,0       17 06 1998
DZIURA KOŁO ZBÓJECKIEJ K.Bw-02.15 3,0       18 07 1998
SCHRONISKO W AMBONIE K.Bw-02.16 2,0       18 07 1998
ŁOPIEŃSKA KOLEBA K.Bw-02.17 2,0       18 07 1998
JASKINIA W GŁAZACH K.Bw-02.18 12,0 5,0 5,0   18 07 1998
LISIA NORA K.Bw-02.19 2,0       18 07 1998
SCHRONISKO NAD ŚCIEŻKĄ K.Bw-02.20 4,0       10 01 1999
ZBÓJECKA SKRYTKA K.Bw-02.21 5 3 3   19 11 2000
SCHRONISKO W GRZEBIENIU K.Bw-02.22 3       19 11 2000
DZIURA NAD GRZEBIENIEM K.Bw-02.23 5       19 11 2000
SZCZELINA SKALNA K.Bw-02.24 7 2 2   24 12 2000
SCHRONISKO PŁASKIE K.Bw-02.25 5       21 12 2000
JASKINIA W MODYNI K.Bw-02.26 13 3 3   24 09 2001
SCHRON POD USCHŁYM DRZEWEM K.Bw-02.27 2       28 07 2001
SCHRONISKO POD GRZEBIENIEM K.Bw-02.28 3,5       03 03 2002
SCHRONISKO W TABACORZU K.Bw-02.29N 2 1,5   1,5 17 04 2002
SCHRON W SKOLOŃCU I K.Bw-02.30 3       04 12 2002
SCHRON W SKOLOŃCU II K.Bw-02.31 2       04 12 2002
SCHRONISKO Z LISEM K.Bw-02.32 2       28 11 2004
JASKINIA MODYŃSKA K.Bw-02.33N ? ? ? ? 20 07 2009
Wyśnia studzienka K.Bw-02.34 2 2 2   24 10 2012
Borsucza dziura K.Bw-02.35 300 10 10   24 10 2012
Szczelina w borsuczej ścianie K.Bw-02.36 2       24 10 2012
Borsucza studnia K.Bw-02.37 3 2 2   24 10 2012
Rysia dziura K.Bw-02.38 3 2 2   24 10 2012
Schronisko poszukiwaczy skarbów K.Bw-02.39 3,5 -1,5 -1,5   24 10 2012
Dziura w Wyżce
forma morfologiczna niespełniająca kryteriów obiektu jaskiniowego
Sfałszowane dane obiektu w opisie inwentaryzatora
K.Bw-02.40X 0,35       26 12 2014
Schron Podwyźniakówka
forma morfologiczna niespełniająca kryteriów obiektu jaskiniowego
Sfałszowane dane obiektu w opisie inwentaryzatora
K.Bw-02.41X 0,90       28 12 2014
JASKINIA W JAWORZU K.Bw-03.01 14,0 5,0 5,0   1953
SCHRONISKO W ŁYSEJ GÓRZE K.Bw-03.02 5,0       1994
Schronisko w Skałkach Diabelskich koło Laskowej K.Bw-03.03 7,0 2,0     2003
Dziura w polu K.Bw-03.04 10 5 5   24 10 2012
OKAP W DIABLIM KAMIENIU K.Bw-04.01 3,5 2,5   2,5 05 09 1998
OKAP SKALNY W ŚNIEŻNICY K.Bw-04.02 3       01 07 2001
ŚNIEŻNICKA KOLIBA K.Bw-04.03 2       01 07 2001
SCHRONISKO W DRAPIE K.Bw-04.04 2       01 07 2001
STUDNIA SALAMANDER K.Bw-04.05S 6,5 4,5 4,5   14 07 2001
SCHRONISKO PAJĘCZE K.Bw-04.06 9 3 3   04 11 2001
GROTA RUSAŁKI K.Bw-04.07 14 4 4   04 11 2001
SCHRONISKO DWÓCH ŚLIMAKÓW K.Bw-04.08 6       04 11 2001
SCHRONISKO W CHASZCZACH K.Bw-04.09 2       04 11 2001
JASKINIA LATAJĄCYCH KAMIENI K.Bw-04.10 18 7 7   18 11 2001

Skróty:
Dł. [m] - długość (w metrach)
Den. [m] - deniwelacja (w metrach)
Gł. [m] - głębokość (w metrach)
Prz. [m] - przewyższenie (w metrach)

Objaśnienie numeru inwentarzowego jaskini:
Numer inwentarzowy każdej jaskini składa się z dwóch części, oddzielonych myślnikiem: literowej i liczbowej.

Część literowa (np. K.Bw):
K - oznacza Karpaty Polskie
Bw –oznacza region (np. Bw oznacza Beskid Wyspowy)

Część liczbowa (np. 01.05):
01 – oznacza obszar występowania jaskiń
05 – oznacza kolejny numer jaskini w danym obszarze

Na końcu numeru może być ponadto dodatkowa litera, która oznacza:
S - obiekt sztuczny (jaskinia antropogeniczna)
N - obiekt nie istniejący (zniszczony lub niedostępny)
X - obiekt skreślony (w Beskidzie Wyspowym są dwa obiekty zmyślone, zostały skreślone, numer jednak pozostał ponieważ pojawił się w literaturze.)Baza Obiektów Jaskiniowych Polskich Karpat Fliszowych: http://jkf.m3.net.pl/


wstecz   dalej