SCHRONISKO PŁASKIE
K.Bw.-02.25

Gmina Dobra, Łopień.
Właściciel terenu: Skarb Państwa (Lasy Państwowe).
Wysokość otworu: ok. 770 m npm.
Ekspozycja otworu: WSS.
Długość: 5 m.
Deniwelacja: niewielka.
Położenie: N stoki Łopienia (951 m npm).

          Otworem o kształcie zbliżonym do trójkąta o podstawie 1 m i wysokości 0,7 m schodzimy 0,7 m w kierunku NNW. Na W znajduje się korytarz długości 2 m i szerokości ponad 1 m; na E znajduje się korytarz o długości 2 m zakończony niedostępnym dla człowieka otworem. Wysokość nie przekracza 0,3 m. Cechą charakterystyczną schroniska jest płaski strop na całym (poza otworem) obszarze schroniska (stąd nazwa).

          Jaskinia powstała w piaskowcach magurskich w wyniku procesów osuwiskowych wskutek przesunięcia się skały w dół stoku, w wyniku czego pod skałą wytworzył się korytarz o przebiegu W-E. Dno tworzą ziemia i gruz skalny, w otworze wejściowym także liście.

          Zimą schronisko jest wymrażane; w całości oświetlone światłem dziennym. Flory i fauny nie zaobserwowano.

          Schronisko zostało zlokalizowane i pomierzone 21 XII 2000 r. przez B. Bubulę i P. Lesieckiego (Klub Grotołazów Limanowa).

          Plan opracował Bogusław Bubula.
Opracował Bogusław Bubula.
"Klub Grotołazów Limanowa 1995-2001". Limanowa 2001.
wstecz   dalej