SCHRONISKO W AMBONIE
K.Bw-02.16

Powiat limanowski, gmina Dobra, Dobra.
Właściciel terenu: Skarb Państwa (Lasy Państwowe).
Wysokość otworu: ok. 850 m n.p.m.
Ekspozycja otworu: W.
Długość: 2 m.
Deniwelacja: niewielka.
Położenie: N zbocze Łopienia (951 m n.p.m.).

          Schronisko tworzy jedna regularna szczelina o przebiegu W-E długości ponad 2 m, szerokości od 0,3 do 0,5 m i wysokości od 0,5 m (przy otworze) do 1,7 m.

          Schronisko powstało w piaskowcach magurskich w wyniku procesów osuwiskowych. Dno tworzy ziemia, gruz skalny (w otworze wanta) i liście. Zimą jest wymrażane. W całości jest oświetlone światłem dziennym. Zaobserwowano występowanie pająków; w części przyotworowej mchy.

          Schronisko nie było wymieniane w literaturze. Zostało zlokalizowane i zinwentaryzowane 18 lipca 1998 r. przez B. Bubulę, P. Lesieckiego i B. Sułkowskiego (Klub Grotołazów Limanowa). Pomiarów dokonano taśmą parcianą i busolą geologiczną.

          Plan opracował B. Bubula.
Opracował Bogusław Bubula.
Biuletyn Speleoklubu Dębica "Jaskinie Beskidzkie" numer 2/1999.
wstecz   dalej