SCHRONISKO OMSZAŁE
K.Bw - 02.05

Gmina Dobra, Łopień.
Właściciel terenu: skarb państwa (Lasy Państwowe).
Współrzędne topograficzne: x = 4447,100; y = 5508,300.
Wysokość otworu: ok. 770 m npm.
Ekspozycja otworu: SE.
Długość: 6 m.
Deniwelacja: niewielka.

Położenie: N zbocze Łopienia (951 m n.p.m.).

          Schronisko tworzy jedna szczelina długości około 6 m, w środkowej części przesunięta nieco na zachód. Wysokość szczeliny dochodzi do 1,5 m, natomiast szerokość przeważnie nie przekracza 0,5 m.

          Schronisko osuwiskowe powstałe w piaskowcach magurskich. Dno tworzy gruz skalny. Schronisko jest zimą wymrażane. w całości jest oświetlone światłem dziennym. Stwierdzono występowanie pająków, okolice otworu wejściowego są obficie porośnięte mchami i pokrzywami.

          Schronisko przed 1996 r. nie było wymieniane w literaturze. Po raz pierwszy w literaturze o schronisku wspomina W. Wiśniewski (1996b), pisząc o zinwentaryzowanych na Łopieniu sześciu jaskiniach. Zlokalizowana została 24 czerwca 1995 r. przez B. Bubulę, P. Lesieckiego i B. Sułkowskiego. Pomiary wykonał 20 lipca 1997 r. T. Mleczek (Speleoklub Dębica) używając busoli geologicznej Freiberg i taśmy parcianej.

          Plan opracował T. Mleczek.

          LITERATURA: Mleczek, T., 1996j (wzmianka jaskiniach w Łopieniu); Wiśniewski, W., 1996b (wzmianka o jaskiniach w Łopieniu).
Opracował Tomasz Mleczek.

"JASKINIE POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH"
Tom 2. Warszawa 1997.
wstecz   dalej