JAMA NAD ROWEM
K. Bw - 02. 12

Gmina Dobra, Łopień.
Właściciel terenu: skarb państwa (Lasy Państwowe).
Współrzędne topograficzne: x = 4447,100; y = 5508,300.
Wysokość otworów: ok. 770 m npm.
Ekspozycja otworu: ku W.
Długość: 5 m.
Deniwelacja: niewielka.

Położenie: N zbocze Łopienia (951 m n.p.m.).

          Dojście bez trudności, zwiedzanie uciąiliwe (ciasno).

          Przez ciasny otwór wejściowy, znajdujący się w niewielkim zagłębieniu, schodzimy do niewielkiej salki o długości 1,5 m, szerokości do 1,2 m i wysokości do 0,8 m. Stąd na E biegnie ciasny korytarzyk długości 1,8 m, szerokości 0,4 m i wysokości 0,6 m.

          Schronisko osuwiskowe, powstałe w piaskowcach magurskich. Dno tworzą gleba i liście oraz gruz skalny (w korytarzyku końcowym). Schronisko zimą jest wymrażane. W całości oświetlone światłem dziennym. Flory nie stwierdzono, zaobserwowano występowanie pająków.

          Schronisko nie było wymieniane w literaturze. Zostało zlokalizowane i zinwentaryzowane (po poszerzeniu otworu wejściowego) 28 lutego 1998 r. Przez B. Bubulę, P. Lesieckiego i B. Sułkowskiego (Klub Grotołazów Limanowa). Pomiarów dokonano taśmą parcianą i busolą geologiczną.

          Plan opracował B. Bubula.
Opracował: Bogusław Bubula.

"JASKINIE POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH"
Tom 3. Warszawa 1998.
wstecz   dalej