Schronisko pod grzebieniem
K.Bw.-02.28

Gmina Tymbark, Łopień
Właściciel terenu: Skarb państwa (Lasy Państwowe).
Wysokość otworu: ok. 790 m n.p.m.
Ekspozycja otworu: na N.
Długość: 3,5 m.
Deniwelacja: niewielka.
Położenie: N stoki Łopienia (951 m n.p.m.).

          Schronisko powstało w piaskowcach magurskich w wyniku procesów osuwiskowych. Schronisko w całości oświetlone światłem dziennym, zimą wymrażane. Dno tworzą kamienie, ziemia i liście. Florę stanowią mchy, w schronisku tuż przy otworze rośnie mała sosna. Nad otworem wejściowym stanowisko paproci zanokcicy skalnej.

          Schronisko nie było wymieniane w literaturze. Obiekt został zlokalizowany i zinwentaryzowany 02.03.2002 przez A. Kapturkiewicza i P. Lesieckiego. Pomiary wykonano przy pomocy busoli i taśmy parcianej.

          Plan opracował A. Kapturkiewicz.

Opracował A. Kapturkiewicz 2002.
Biuletyn Stowarzyszenia Speleoklub Beskidzki "Jaskinie Beskidzkie" numer 5 Sierpień 2004
wstecz   dalej