Szczelina w borsuczej ścianie
K.Bw-02.36

Długość: 2m
Deniwelacja: -
Głębokość: -
Przewyższenie: -
Wysokość otworu: 862 m n.p.m.
Lokalizacja: Mogielica

Obiekt wskazany przez Dariusza Gacka 18 września 2011 r. O obiekcie poinformował leśniczy z Tymbarku Jarosław Oleksy (wielokrotny uczestnik ekstremalnych biegów górskich i wyczynowych np. Ultramaraton Mount Blanc ), który w późniejszym terminie wskazał autorowi wiele cennych lokalizacji.

Obiekt to wysoka szczelina w odstokowej ścianie rowu rozpadlinowego. Zaobserwowano pająki z gatunku Meta sp..

A. Kapturkiewicz 2012 10 24
wstecz   dalej