Schronisko (Koleba) 2 Ślimaków
K.Bw - 04.08

Powiat limanowski, gmina Mszana Dolna, Kasina Wielka.
Właściciel terenu: Skarb Państwa.
Wysokość otworu: ok. 750 m npm.
Ekspozycja otworu: NNW.
Długość: 6 m.
Deniwelacja: niewielka
Położenie: NW zbocze góry Ćwilin (1072m n.p.m.).

          Otwór koleby znajduje się pod niewielką skałką zasłonięty gałęziami. Otwór o wysokości 0,9 m i szerokości 0,4 m wprowadza do niewielkiej komory o szerokości do 1,1, m i długości 2,4 m. Stąd na NWW przejście (1 m) do ślepego korytarzyka (2 m) o litych ścianach i kruchym stropie (wysokość do 1 m).

          Schronisko osuwiskowe, powstało w piaskowcach magurskich. Dno tworzą gruz skalny, glina oraz, w części przyotworowej, liście. Światło dociera do komory wstępnej. Schronisko zimą wymrażane; nie wzmiankowane w literaturze.

          Stwierdzono występowanie flory (mchy i porosty) oraz fauny (kokony pająków, muszle ślimaków).

          Koleba odnaleziona i zinwentaryzowana 4 XI 2001 r. przez B.Bubulę, A.Kapturkiewicza i B.Sułkowskiego (SSB). Wcześniej raczej nie była zwiedzana. Pomiary wykonano przy pomocy busoli i taśmy parcianej.

Materiał opracowali: Bogusław Bubula i Adam Kapturkiewicz.
Biuletyn Stowarzyszenia Speleoklub Beskidzki "Jaskinie Beskidzkie" numer 5 Sierpień 2004
wstecz   dalej