Studnia Salamander
K.Bw-04.05S

Gnina Mszana Dolna, Śnieżnica
Właściciel terenu: Młodzieżowy Ośrodek Rekolekcyjno Rekreacyjny na Śnieżnicy.
Wysokość otworu: ok. 825 m n.p.m.
Ekspozycja otworu: ku górze.
Długość: 6,5m.
Deniwelacja: 4,5 metra.
Położenie: SW stok góry Śnieżnica (1006m n.p.m.).

          Schronisko jest obiektem sztucznym lecz z biegiem lat zatraca cechy obiektu wykonanego ludzkimi rękoma, co przemawia za zinwentaryzowaniem go.


          Obiekt pierwotnie był prawdopodobnie częścią systemu studni, stanowił osadnik do którego woda dopływała i z którego odpływała niewielkim kanałem wyłożonym kamieniami prawdopodobnie do innych studni. Obiekt wykonano jeszcze przed II wojną światową (według Ks. Jana Zająca). Przez te wszystkie lata stał nieużywany i zaniedbany przez co jego ściany zaczęły się osuwać. Na skutek czego zmniejszyła się jego wysokość i przybrał postać obiektu jaskinio-podobnego. Osuwające się skały zablokowały się na pewnej wysokości tworząc wąski otwór wejściowy studni. Studnia jest powoli zasypywana, przez wsypująca się ziemię wpadające gałęzie kamienie, deski, do czego niewątpliwie przyczyniają się ludzie.

          Obiekt to właściwie nieregularna studnia. Pierwotnie w rejonie studni wejściowej znajdowało się dużo głazów i kamieni które wyciągnięto na budowę. Kilka centymetrów na E od studni wejściowej strop obiektu stanowią słoiki i zardzewiałe puszki.

          Studnia oświetlona światłem dziennym, zimą prawdopodobnie wymrażana. Faunę stanowią salamandry plamiste od których nazwa, żaby trawne, chrząszcze.

          Podczas wizyty na Śnieżnicy 06 08 2001 zaobserwowano wypływ wody prawdopodobnie z N lub NE ściany studni. Co trudno stwierdzić ponieważ nie wchodzono wtedy do studni, z zewnątrz dało się słyszeć wyraźny szum wody. Dzień wcześniej padał deszcz, poprzednio panowały prawie tygodniowe upały.

          Schronisko nie było wymieniane w literaturze, wcześniej jednak mogło być zwiedzane. Obiekt był wcześniej znany opiekunowi schroniska ks. Zającowi. Obiekt został zlokalizowany 10.06.2001 i zinwentaryzowany 14.07.2001 przez T. Kapturkiewicza i A. Kapturkiewicza. Pomiary wykonano przy pomocy busoli i taśmy parcianej.

          Plan opracował A. Kapturkiewicz (SSB)
Opracował A. Kapturkiewicz 2001
"Klub Grotołazów Limanowa 1995-2001". Limanowa 2001.
wstecz   dalej