Okap Pod Szczeblem
K.Bw - 01.15

Gmina Lubień, Lubień.
Właściciel terenu: Skarb Państwa
Wysokość otworu: ok.350m npm.
Ekspozycja otworu: ku E.
Długość: 3m.
Deniwelacja: niewielka.
Położenie: Północne ramię góry Czechówka (622m npm.) w masywie Szczebla.

          Schronisko tworzy pochyła płyta skalna tworząca charakterystyczny okap, o średniej wysokości 1,5 m. Dno pokrywa pokruszona skała łupkowa, małe bloki skalne oraz liście.

          Obiekt w całości oświetlony światłem dziennym, pozostaje pod wpływem warunków zewnętrznych. Ściany pokrywają porosty i mchy, stwierdzono również kokony pająków.

          Schronisko powstałe w piaskowcach magurskich w wyniku procesów osuwiskowych, modelowane przez procesy erozyjne.

          Schronisko nie wzmiankowane wcześniej w literaturze, z pewnością znane ludności miejscowej. Zostało odnalezione i zinwentaryzowane 10.03.2001r. przez Ł. Gierat (KGL). Pomiary wykonano przy pomocy busoli i taśmy parcianej.

          Plan opracował Ł. Gierat. (Klub Grotołazów Limanowa)

Opracował Ł. Gierat.
wstecz   dalej