Schronisko z Lisem
K.Bw - 02.32

Powiat limanowski, gmina Łukowica, Przyszowa.
Właściciel terenu: Skarb Państwa (Lasy Państwowe).
Wysokość otworu: ok. 700 m n.p.m.
Ekspozycja otworu: do góry.
Długość: 2 m.
Deniwelacja: niewielka.
Położenie: Obiekt położony jest na E stoku góry Łyżka (802 m).

          IInformacje o jaskini w Łyżce pojawiają się już w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego - miała to być pozostałość po (średniowiecznym) zamku (grodzisku) na Łyżce, gdzie - według legendy - miały być ukryte skarby św. Kingi. Legendy te przytacza D. Gacek w "Beskidzie Wyspowym".

          Według Jarosława Czaji z Łukowicy, który widział stare (sprzed kilkudziesięciu lat)zdjęcia (tej?) jaskini, schronisko miało inny kształt otworu i mogło być większe.

          Obiekt został zlokalizowany w dniu 28 XI 2004 r. przez B.Bubulę, B. Sułkowskiego (SSB), Z, Sułkowskiego - otwór wskazał J.Czaja. Schronisko nie zostało jednak pomierzone, gdyż przy próbie inwentaryzacji zauważono w środku lisa. Planu nie wykonano.

Opracował: Bogusław Bubula, 1.12.2004 r.
wstecz   dalej