Schron Podwyźniakówka
K.Bw-02.41X

UWAGA: obiekt nie spełnia kryteriów obiektu jaskiniowego
Długość: 90cm
Deniwelacja: niewielka
Głębokość: -
Przewyższenie: -
Wysokość otworu: 758 m n.p.m.
Lokalizacja: Mogielica

Obiekt ten opisano w wydawnictwie „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych - uzupełnienia III”, praca zbiorowa pod redakcją naukową Jerzego Grodzickiego. Warszawa 2016.

Jest to forma morfologiczna niespełniająca kryteriów obiektu jaskiniowego. Opisana prawdopodobnie z chęci zysku, opisy i plany do inwentarza są płatne. Parametry tego obiektu są zmyślone, nie mają odzwierciedlenia w terenie. Nigdy też nie były prawdziwe, wiadomo o tym ponieważ miejsce to odkrył wcześniej autor tego tekstu.

Ten fikcyjny obiekt zlokalizowany przeze mnie czwartego marca 2001 roku, nie opisywany z powodu niespełnienia kryteriów obiektu jaskiniowego. Z definicji nie jest obiektem jaskiniowym ponieważ najprostsza definicja takiego obiektu mówi że jest to naturalna pustka dostępna dla człowieka. K.Bw-02.41 nie jest rozmiarów mogących zmieścić człowieka. Nie jest też perspektywiczny, jest to malutka pustka pod większym blokiem piaskowca. Takich obiektów jest cała masa, myślę że nie będziemy nigdy mierzyć legowisk lisów pod większymi kamieniami.

Obiekt po zlokalizowaniu czwartego marca 2001 roku wielokrotnie przeze mnie odwiedzany o różnych porach roku. W zimie brak wytopu, zresztą trudno się spodziewać aby pustka pod kamieniem posiadała mikroklimat dynamiczny.

Identyfikacja obiektu opisanego w wydawnictwie „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych - uzupełnienia III”:
Współrzędne geograficzne pokrywają się prawie idealnie z współrzędnymi odczytanymi przeze mnie kilka lat temu.
Wysokość norki zgadza się z podaną w „inwentarzu” czyli ok. 966 m n.p.m.
Ekspozycja norki nie zgadza się z dokładnie z podaną w „inwentarzu” ku N, w rzeczywistości ku NW.
Długość: w inwentarzu 1,5m, w rzeczywistości 0,9m.
Deniwelacja: niewielka, zgadza się z podaną w inwentarzu.
Położenie: Tu mała uwaga polana powyżej to nie Wyźniakówka. Ale nie ma to tutaj znaczenia.
Dojście: Opis dojścia zgadza się z podanym w „inwentarzu”.
Opis: W inwentarzu uczciwie napisano „Schron tworzy nieduża komora utworzona przez zaklinowane bloki piaskowca”.
To co się nie zgadza to wymiary. W inwentarzu „1,5 m długości, przy 0,5 m wysokości i maksymalnie 1 m szerokości.” W rzeczywistości 0,9 m długości, wysokość przy otworze 0,5m, maksymalna szerokość przy otworze 0,5m. Norka ta na swoim końcu zwęża się do około 10 cm (wysokość i szerokość). Jest to niewielka pustka pod blokiem piaskowca, który znalazł się na dnie rowu osuwiskowego.
Dalej o norce napisano: „Zimą obiekt jest w całości wymrażany”, „Fauna i flora nie były obserwowane.” – to typowe dla pustek pod kamieniem, nie spełniających kryteriów obiektu jaskiniowego.
Z powyższych danych wynika że obiekt zlokalizowany czwartego marca 2001 roku to K.Bw-02.41, w pobliżu nie ma drugiego takiego rowu osuwiskowego.

Osobnego omówienia wymaga plan obiektu, który odbiega od rzeczywistości. Autor nie zaznaczył wysięgu okapu pozbawionego ścian ograniczających pustkę skalną. Przebieg pustki jest nieprecyzyjny. Co zaskakuje, długość tego obiektu nie jaskiniowego na planie zgadza się z rzeczywistością wynosi 0,9m! W opisie jednak jest inaczej. Odległość mierzona od punktu zero do zaznaczonego prożku to 0,9m. W rzeczywistości nie ma żadnego prożku. W miejscu zaznaczonego prożku odległość między powierzchnią terenu a blokiem piaskowca wysokości 10 cm, spąg w tej mikro „jaskini” podnosi się nieznacznie. Kreatywny mierniczy wygenerował więc dalsze partie obiektu o wysokości 10 cm. Zamieszczony przekrój w inwentarzu nie jest przekrojem próżni lecz okapu [pozbawionego ścian ograniczających pustkę skalną] przed punktem zero którego autor nie zaznaczył. Widać to dobrze za załączonym zdjęciu. Nie zgadza się znacznie szerokość na planie. Twórca zmyślonego obiektu sprytnie też nie wykonał przekroju podłużnego przez obiekt aby nie pokazywać jego prawdziwych rozmiarów. Prawdopodobnie twórca liczył na to że nikt tam nigdy nie trafi, nie wiedział jednak że osuwisko to było notowane już wiele lat temu.

Obiekt fantazyjny wykreowany dla zysku

Jest to skandal i ewidentna kpina z osób chcących czerpać informacje z „inwentarza”, kpina z speleologii oraz narażanie samego siebie na śmieszność.

2016.09.15 wysłałem wniosek o nie ujmowanie w bazie jaskiń zmyślonego obiektu K.Bw-02.41 Schron Podwyźniakówka. Wniosek skierowany do redaktora Bazy Obiektów Jaskiniowych Polskich Karpat Fliszowych [http://jkf.m3.net.pl/]. Wniosek swój motywowałem prewencją przed zaśmiecaniem bazy jaskiń obiektami zmyślonymi. Jeszcze w chwili pisania tego tekstu jest szansa na wykreślenie obiektu, ponieważ jest to „ostatni” obiekt w rejonie drugim Beskidu Wyspowego. Wykreślając go nie naruszamy numeracji, jest szansa aby nie zaśmiecać bazy jaskiń.

Obiekt ten nie spełnia kryteriów obiektu jaskiniowego. Czemu spreparowano plan i obszerny opis w którym o samym obiekcie jest zaledwie pięć zdań, myślę że każdy na to umie odpowiedzieć. Dodatkową bulwersującą sprawą jest fakt iż redakcja „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych - uzupełnienia III” doskonale wiedziała o moich nowych obiektach w Beskidzie Wyspowym. Mimo to próbując namierzyć owe obiekty nikt się ze mną nie skontaktował. Efekt potajemnej kradzieży poskutkował brakiem przydatności części „inwentarza” dotyczącej Beskidu Wyspowego.

Niestety przez nieuczciwą redakcję „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych - uzupełnienia III” ten kod będzie zajęty przez obiekt niespełniający kryteriów obiektu jaskiniowego. W Bazie Obiektów Jaskiniowych Polskich Karpat Fliszowych oraz innych wykazach redagowanych przez uczciwych grotołazów/speleologów/badaczy kod obiektu będzie ze znakiem X , który oznacza obiekt skreślony.

Całkowite wykreślenie obiektu jest niemożliwe z powodu konfliktu z nieuczciwą redakcją „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych - uzupełnienia III”. Redakcja z pieniędzy przeznaczonych na projekt uzupełnień stworzyła też internetową bazę danych, w której znajduje się ten obiekt. Redakcja z powodów honorowych nie przyzna się do błędu, nie usunie zmyślonego obiektu, zresztą obiekt już jest w publikacji drukowanej.

Wobec tego zdecydowaliśmy się na kod obiektu ze znakiem X (K.Bw-02.41X), aby nie funkcjonowały niezależne od siebie wykazy to pogłębiło by tylko bałagan jaki wywołała nieuczciwa redakcja „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych - uzupełnienia III” oraz pogłębiało konflikt w jaki wymieniona redakcja brnie.

Oczywiście w nierzetelnych wykazach będzie funkcjonował kod K.Bw-02.41, w wykazach osób przeciwnych tworzeniu fikcji na potrzeby zarobkowe kod K.Bw-02.41X. Stan taki ujednolici nierzetelną bazę danych jaskiniepolski.pgi z innymi bazami danych. W przeciwnym razie pod tymi samymi kodami mogły by funkcjonować inne obiekty co prowadziło by do nieporozumień i podziałów w środowisku.

Beskid Wyspowy - dziura pod kamieniem jaką nieuczciwy grotołaz zgłosił do wykazu bazy jaskiń Beskid Wyspowy - dziura pod kamieniem jaką nieuczciwy grotołaz zgłosił do wykazu bazy jaskiń
13 września 2016, niewielka pustka jaką znalazłem czwartego marca 2001 roku dziwnym trafem nie powiększyła się.

A. Kapturkiewicz 2017
wstecz   dalej