Schronisko w Tabacorzu
K.Bw.-02.29

Gmina Tymbark
Właściciel terenu: Skarb państwa.
Wysokość otworu: ok. 395 m n.p.m.
Ekspozycja otworu: na E.
Długość: 2 m.
Deniwelacja: 1,5 metra.
Położenie: Przełom rzeki Słopniczanki, miejscowość Tymbark.

          Schronisko położone jest w pięknym przełomie rzeki Słopniczanki, gdzie można zaobserwować ślady pełzania jeżowców. Dojście bez trudności, zwiedzanie bez przeszkód. Otwór wejściowy znajduje się w "zboczu" koryta rzeki. Powstał na skutek osunięcia się dużej płyty skalnej.

          Schronisko oświetlone światłem dziennym, zimą wymrażane. Fauny nie zaobserwowano. Florę stanowią nieliczne trawy.

          Schronisko nie było wymieniane w literaturze, wcześniej jednak było znane. Obiekt został zlokalizowany 18.03.2002 i zinwentaryzowany 17.04.2002 przez A. Kapturkiewicza. Pomiary wykonano przy pomocy busoli i taśmy parcianej.

          Plan opracował A. Kapturkiewicz.

Opracował A. Kapturkiewicz 2002.
wstecz   dalej