JASKINIA W JAWORZU
K.Bw - 03.01

Gmina Laskowa, Kobyłczyna.
Właściciel terenu: skarb państwa (Lasy Państwowe).
Współrzędne topograficzne: x = 4465,700; y = 5510,100.
Wysokość otworu: ok. 870 m n.p.m.
Ekspozycja otworu: do góry.
Długość: 14 m.
Deniwelacja: ok. - 5 m.
Położenie: północno-wschodnie zbocze Jaworza (921 m n.p.m.).

          Studnia wejściowa głębokości 2,0 m sprowadza do stromej pochylni, którą poprzez ciasny przełaz wchodzimy do korytarzyka długości około 3 m, szerokości 1,0 m i wysokości 1,0 m. z korytarza tego odchodzi też kilka niedostępnych szczelin.

          Jaskinia osuwiskowa powstała w piaskowcach magurskich. Dno pokryte jest gruzem skalnym, miejscami gliną. Prawie cała jaskinia jest oświetlona światłem dziennym. Jest dość sucha. Spotyka się w niej liczne pająki i motyle. Flora nie była obserwowana.

          O jaskini po raz pierwszy wspomina Ligęza (1928). Opis inwentarzowy i plan jaskini opublikował w 1954 r. K. Kowalski, który materiał dokumentacyjny zebrał 21 kwietnia 1953 r. Jaskinia znana jest obecnie ludności miejscowej i często zwiedzana.

          Plan wg K. Kowalskiego (1954).

          LITERATURA: Ligęza 1928 (podania); Kowalski, K., 1954 (plan i opis inwentarzowy); Krygowski, K. 1968 (wzmianka); Staszkiewicz, J., Witkowski, Z., 1986 (wzmianka); Klassek, G., 1990b (ujęta w wykazie jaskiń i schronisk podskalnych Beskidów i Pogórza Karpackiego).
Opracował Tomasz Mleczek.

"JASKINIE POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH"
Tom 2. Warszawa 1997.


Jaskinia w Jaworzu

Pewnego zimowego dnia postanowiliśmy odwiedzić trochę zapomnianą, leżącą na uboczu Beskidu Wyspowego - Jaskinię w Jaworzu. Otwór jaskini znajduje się w północno-wschodnim zboczu Jaworza (921 m n.p.m.). Wtedy stwierdziliśmy widoczną na końcu jaskini kontynuację, drogę blokowało jednak zawalisko. Tego samego dnia udało się usunąć kilka większych bloków skalnych. Szybko zapadający zmierzch oraz brak odpowiednich narzędzi zadecydowały o zaniechaniu prac. Kolejny wyjazd (06.06.02) przyniósł rozwiązanie problemu - po kilku godzinach pracy, które polegały na usuwaniu bloków skalnych i humusu, udało się przedostać dalej. Niestety obiecujący korytarz zakończył się dość szybko. Podsumowując, jaskinia jest obecnie dwukrotnie dłuższa i ma 14 m.
Mirosław Wiśniewski, Paweł Ostrowski

Kwartalnik "JASKINIE" nr 3(28) lipiec-wrzesień 2002.
wstecz   dalej