Schronisko Długie
K.Bw-01.21

Gmina Rabka, Luboń.
Właściciel terenu: Skarb Państwa (Lasy Państwowe).
Współrzędne topograficzne: x = 4427,600; y = 5502,450.
Wysokość otworu: ok.880m n.p.m.
Ekspozycja otworu: na E
Długość: 2,5 m
Deniwelacja: 1 m
Położenie: W SE stoku Lubonia Wielkiego (1022 m n.p.m.).

          Schronisko powstało w piaskowcach magurskich w wyniku procesów osuwiskowych. Schronisko w całości oświetlone światłem dziennym. Dno tworzą kamienie, ziemia i liście. Fauny i flory nie stwierdzono.

          Schronisko nie było wymieniane w literaturze. Obiekt został zlokalizowany 09.06.2002 r. przez A. Kapturkiewicza i S. Kościelniaka. Obiekt zinwentaryzowany 02.11.2002 przez A. Kapturkiewicza i A. Kruszyńskiego. Pomiary wykonano przy pomocy busoli i taśmy parcianej.

A. Kapturkiewicz 2002
wstecz   dalej