Schron w Lubniu I
K.Bw - 01.08

Gmina Lubień, Lubień
Właściciel terenu: Skarb Państwa
Wysokość: ok.400m npm.
Ekspozycja otworu: N
Długość: 4,5m
Deniwelacja: niewielka
Położenie: Zachodnie zbocze Góry Czechówka w masywie Szczebla.

          Schronisko powstało w piaskowcach magurskich. W całości oświetlone światłem dziennym i w całości wymrażane. Na pewno znane ludności miejscowej.

          Pomiary wykonali Sławomir Trębacz, Sławomir Mołocznik (Speleoklub Tatrzański), Łukasz Gierat (KGL) 12.09.1999.

          Plan opracował Ł. Gierat.

Opracował Ł. Gierat.
wstecz   dalej