Schron w Lubniu II
K.Bw - 01.09

Gmina Lubień, Lubień
Właściciel terenu: Skarb Państwa
Wysokość: ok.400m npm.
Ekspozycja otworu: W
Długość: 4,5m
Deniwelacja: niewielka
Położenie: Zachodnie zbocze Góry Czechówka w masywie Szczebla.

Schronisko powstało w piaskowcach magurskich. W całości oświetlone światłem dziennym i w całości wymrażane. Na pewno znane ludności miejscowej.

Pomiary wykonał Łukasz Gierat (KGL)18.III.2000.

Plan opracował Ł. Gierat.

Opracował Ł. Gierat.
wstecz   dalej