TRÓJKĄTNA STUDNIA
K.Bw - 02.07

Gmina Dobra, Lopień.
Właściciel terenu: skarb państwa (Lasy Państwowe).
Współrzędne topograficzne: x = 4447,100; y = 5508,300.
Wysokość otworu: ok. 770 m npm.
Ekspozycja otworu: do góry
Długość: 6 m.
Deniwelacja: - 3 m.

Położenie: N zbocze Łopienia (951 m n.p.m.).

          Przez studnię wejściową (głębokość 2,0 m) schodzimy do nieregularnego korytarza 3 m długości, 0,7 m szerokości i do 2,0 m wysokości) zakończonego zawaliskiem.

          Jaskinia osuwiskowa powstała w piaskowcach magurskich. Dno tworzy gruz skalny.

          Jaskinia jest zimą wymrażana. Prawie w całości jest oświetlona światłem dziennym. Stwierdzono występowanie pająków i motyli. Flory nie obserwowano.

          Do 1996 r. jaskinia nie była wymieniana w literaturze. Po raz pierwszy w literaturze o jaskini wspomina W. Wiśniewski (1996b), pisząc o zinwentaryzowanych na Łopieniu sześciu jaskiniach. Zlokalizowana została 24 czerwca 1995 r. przez B. Bubulę, P. Lesieckiego i B. Sułkowskiego. Pomiary wykonał 20 lipca 1997 r. T. Mleczek (Speleoklub Dębica) używając busoli geologicznej Freiberg i taśmy parcianej.

          Plan opracował T. Mleczek.

          LITERATURA: Mleczek, T., 1996j (wzmianka jaskiniach w Łopieniu); Wiśniewski, W., 1996b (wzmianka o jaskiniach w Łopieniu ).
Opracował Tomasz Mleczek.

"JASKINIE POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH"
Tom 2. Warszawa 1997.
wstecz   dalej