SCHRONISKO W GRZEBIENIU
K.Bw- 02.22

Powiat limanowski, gmina Tymbark, Łopień
Właściciel terenu: Skarb Państwa (Lasy Państwowe).
Wysokość otworu: ok. 800 m.
Ekspozycja otworu: do góry, W.
Długość: 3 m.
Deniwelacja: niewielka.
Położenie: N stoki Łopienia (951 m npm).

          Obiekt ma dwa otwory wejściowe; tworzy go wnęka skalna długości 3,5m o przebiegu WE wysokości do 1 m i szerokości 0,3-0,6 m.

          Schronisko powstało w piaskowcach magurskich. Dno tworzy ziemia, liście i kamienie; w całości jest oświetlone światłem dziennym. Stwierdzono występowanie dużej ilości kilku gatunków pająków; nad otworem wejściowym stanowisko paproci zanokcicy skalnej.

          Schronisko nie było wymieniane w literaturze, wcześniej jednak mogło być zwiedzane Zostało odkryte 5 XI 2000 r. przez B.Dudę, K.Dudę, A.Kapturkiewicza i D.Kordeczkę, zinwentaryzowane przez B.Bubulę i A.Kapturkiewicza (Klub Grotołazów Limanowa) w dniu 19XI 2000 r. Pomiarów dokonano taśmą parcianą i busolą geologiczną.

          Plan opracował Bogusław Bubula.
Opracował Bogusław Bubula.
"Klub Grotołazów Limanowa 1995-2001". Limanowa 2001.
wstecz   dalej