OKAP W DIABLIM KAMIENIU
K.Bw - 04.01

          Obiekt znajduje się bezpośrednio przy pustelni w Diablim Kamieniu w Pogorzanach w Beskidzie Wyspowym. W stropie widoczna jest półkolista wnęka - kocioł.

          Diabli Kamień jest opisywany w literaturze turystycznej i jest uwidoczniony na mapach.

Długość: 3,5 m
Deniwelacja: +2,5 m
Pomiary: J. Pukowski, J. Ganszer 1998.09.05
Plan: J. Ganszer

Opracował Jerzy Ganszer.
wstecz   dalej