Schronisko w Chaszczach
K.Bw - 04.09

Powiat limanowski, gmina Mszana Dolna, Kasina Wielka.
Właściciel terenu: Skarb Państwa.
Wysokość otworu: ok. 730 m npm.
Ekspozycja otworu: 1 - NW, 2 - NE, 3 - do góry.
Długość: 2 m.
Deniwelacja: niewielka
Położenie: NW zbocze góry Ćwilin (1072m n.p.m.).

          Schronisko osuwiskowe (rumowiskowe) powstało w piaskowcach magurskich wskutek zsuwania się głazów w dół stoku. Tworzą je pustki międzyskalne o długości ponad 2 m, szerokości do 1 m i wysokości 0,3-0,4 m. Dno tworzy gruz skalny i ziemia oraz liście. W całości oświetlone światłem dziennym; zimą wymrażane. Raczej nie było wcześniej zwiedzane.

          W okolicach otworów - mchy i paprocie. Fauny nie stwierdzono, ale jej występowanie jest prawdopodobne (pająki).

          Schronisko zostało odnalezione i zinwentaryzowane 4 XI 2001 r. przez B.Bubulę, A.Kapturkiewicza i B.Sułkowskiego (SSB). Pomiary wykonano przy pomocy busoli i taśmy parcianej.

Materiał opracowali: Bogusław Bubula i Adam Kapturkiewicz.
Biuletyn Stowarzyszenia Speleoklub Beskidzki "Jaskinie Beskidzkie" numer 5 Sierpień 2004
wstecz   dalej