Lubońska Koleba
K.Bw - 01.16

Gmina Rabka, Luboń.
Właściciel terenu: Skarb Państwa (Lasy Państwowe).
Współrzędne topograficzne: x=4427,600; y=5502,450.
Wysokość otworu: ok. 880m npm.
Ekspozycja otworu: ku NW.
Długość: 2,5m
Deniwelacja: niewielka.
Położenie: w SE stoku Lubonia Wielkiego (1022m npm.).

          Koleba o pochyłym dnie i wysokości do sześćdziesięciu centymetrów. Strop tworzy lita płyta piaskowca, spąg luźny gruz skalny przykryty liśćmi.

          Obiekt pochodzenia osuwiskowego powstały w piaskowcach serii magurskiej. Pozostaje pod wpływem warunków atmosferycznych, w całości oświetlony światłem dziennym. Ściany porastają porosty. Fauny nie zaobserwowano.

          Obiekt z pewnością znany wcześniej, lecz z powodu małych rozmiarów nie został zinwentaryzowany. Zostało zinwentaryzowane 21.04.2001r. przez Ł. Gierat (KGL). Pomiary wykonano przy pomocy busoli i taśmy parcianej.

          Plan opracował Ł. Gierat. (Klub Grotołazów Limanowa)

Opracował Ł. Gierat.
wstecz   dalej