Schronisko w Skałkach Diabelskich
K.Bw - 03.03

Powiat limanowski, gmina Laskowa, Laskowa, przysiółek Marczaki.
Właściciel terenu: ?.
Współrzędne otworu: ?.
Wysokość otworu: ok. 520 m n.p.m.
Ekspozycja otworu: S.
Długość: 7 m.
Deniwelacja: 2 m.
Położenie: południowe zbocza koty 596 (zwanej przez mieszkańców Jabłoniecką Górą) nad przełęczą Widoma.

          Schronisko tworzą pustki i szczeliny między potężnymi głazami skalnymi.

          Schronisko powstało w gruboziarnistych piaskowcach magurskich. Posiada cztery otwory wejściowe; w całości oświetlone światłem dziennym. Schronisko tworzą pustki o przebiegu SWW-NEE o łącznej długości 5 m oraz ciasna studzienka głębokości 2 m. Dno tworzy liście i ziemia, a w studzience - także kamienie. Stwierdzono występowanie pająków oraz przede wszystkim sporej ilości mrówek leśnych (nieopodal schroniska znajduje się mrowisko), flory nie zaobserwowano.

          Schronisko najprawdopodobniej wcześniej zwiedzane. Skałki znane okolicznej ludności, która nazywa je Skałkami Diabelskimi. Informacji o ogólnej lokalizacji skałek udzielili Z. Duchnik oraz Z. Sułkowski. Schronisko zostało odnalezione i zinwentaryzowane 20 września 2003 r. przez B. Bubulę, B. Sułkowskiego (SSB) oraz J. Pietrygę. Pomiarów dokonano busolą geologiczną i taśmą parcianą.

          Literatura: Grzegorz Klassek, Tomasz Mleczek "Eksploracja i inwentaryzacja jaskiń Polskich Karpat Fliszowych (październik 2002 r - wrzesień 2003 r.)" [w:] Materiały 37. Sympozjum Speleologicznego, Wojcieszów 24-26.10.2003

Opracował: Bogusław Bubula.
Biuletyn Stowarzyszenia Speleoklub Beskidzki "Jaskinie Beskidzkie" numer 5 Sierpień 2004
wstecz   dalej