Schronisko w Drapie (stara nazwa w Śtumbryku)
K.Bw - 04.04

Gmina Dobra, Śnieżnica
Właściciel terenu: Skarb Państwa
Wysokość otworu: ok.700m npm.
Ekspozycja otworu: ku NNE.
Długość: 2m.
Deniwelacja: niewielka.
Położenie: Wschodni grzbiet Śnieżnicy.

          Schronisko utworzone w kilkumetrowej skałce, w formie okapu, wysokości 1,3 - 2,5m i szerokości 0,8 - 1,2m. Spąg płaski, pokryty zwietrzeliną skalną. W południowej części odchodzi ciasna, pionowa szczelina, która jednak kończy się po ok. 1 metrze.

          Obiekt w całości oświetlony światłem dziennym, pozostaje pod wpływem warunków zewnętrznych. Ściany pokrywają mchy, porosty, na dnie zalegają liście. Stwierdzono występowanie pająków.

          Schronisko powstałe w piaskowcach o litotypie piaskowców magurskich prawdopodobnie w wyniku eksploatacji materiału skalnego z kamieniołomu na terenie którego się znajduje, modelowane przez procesy erozyjne.

          Schronisko nie wzmiankowane wcześniej w literaturze, znane od kilku lat grotołazom z Limanowej. Został zinwentaryzowany 01.07.2001r. przez B.Bubulę i Ł. Gierat ze Speleoklubu Beskidzkiego. Pomiary wykonano przy pomocy busoli i taśmy parcianej.

          Plan opracował Ł. Gierat. (SSB)
Opracował Ł. Gierat.
"Klub Grotołazów Limanowa 1995-2001". Limanowa 2001.
wstecz   dalej