SCHRONISKO W ŁYSEJ GÓRZE
K.Bw - 03.02

Gmina Limanowa, Łazy.
Właściciel terenu: własność prywatna.
Współrzędne topograficzne: x = 4460,650; y = 5509,450.
Wysokość otworu: ok. 730 m n.p.m.
Ekspozycja otworu: ku S.
Długość: 5 m.
Deniwelacja: niewielka.
Położenie: we wschodnim zboczu Łysej Góry (781 m n.p.m.), Beskid Wyspowy.

          Za ciasnym i kruchym otworem występuje szczelina o długości 3,5 m, wysokości 0,75 - 1,0 m i szerokości 0,3 - 0,4 m. Ma ona początkowo przebieg S-N, a następnie zakręca na W. Po około 1,5 m szczelina (wysokości około 1,5 m) kończy się, natomiast w przeciwnym kierunku biegnie kilkumetrowa, zbyt wąska dla człowieka szczelina.

          Schronisko jest typu osuwiskowego. Powstało ono w piaskowcach magurskich. Dno pokrywa gleba. Jest prawie w całości ciemne. Stwierdzono obecność pająków i motyli. Schronisko nie było wzmiankowane w literaturze. Zostało odkryte jesienią 1994 r. Przez B. Bubulę, który poszerzył jego otwór wejściowy i zinwentaryzował jesienią tego samego roku.

          Plan opracował B. Bubula.

Opracował na podstawie materiałów Bogusława Bubuli
Tomasz Mleczek.

"JASKINIE POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH"
Tom 2. Warszawa 1997.
wstecz   dalej