Dziura w Wyżce
K.Bw-02.40X

UWAGA: pierwszy w historii Beskidu Wyspowego fikcyjny obiekt jaskiniowy
Ze zmyślonym planem
Długość: 35cm
Deniwelacja: niewielka
Głębokość: -
Przewyższenie: -
Wysokość otworu: 758 m n.p.m.
Lokalizacja: Łyżka

Obiekt ten opisano w wydawnictwie „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych - uzupełnienia III”, praca zbiorowa pod redakcją naukową Jerzego Grodzickiego. Warszawa 2016.

Jest to forma morfologiczna niespełniająca kryteriów obiektu jaskiniowego. Opisana prawdopodobnie z chęci zysku, opisy i plany do inwentarza są płatne. Parametry tego obiektu są zmyślone, nie mają odzwierciedlenia w terenie. Nigdy też nie były prawdziwe, wiadomo o tym ponieważ miejsce to odkrył wcześniej autor tego tekstu.

Ten fikcyjny obiekt jest wykopem poszukiwawczym jaki wykonali grotołazi z Polski i Słowacji dnia 5 stycznia 2014 roku. Jak widać na załączonych zdjęciach wykop ten w 2014 roku miał około pół metra długości. Z definicji nie był obiektem jaskiniowym ponieważ najprostsza definicja obiektu jaskiniowego mówi że jest to naturalna pustka dostępna dla człowieka. Wykop z definicji nie jest naturalny, nie był też rozmiarów mogących zmieścić człowieka.

Wykop wykonany w drobnym rumoszu skalnym, co skutkowało ciągłymi drobnymi obwałami, krawędzi tego wykopu. Miejsce to sprawiało wrażenie wydostającego się ciepłego powietrza, była lekka bezśnieżna zima, stąd stwierdzenie „sprawiało wrażenie”.

Po krótkim kopaniu w usypisku dokopano się do warstwy gliny co na tak niewielkiej głębokości raczej nie rokuje na odkrycia. Co więcej kopanie w drobnym rumoszu skalnym nie prowadzi do niczego ciekawego. Stwierdzono że ciepłe powietrze może wydostawać się z systemu bardzo drobnych próżni znajdującym się w rumoszu w obrębie osuwiska. Prace zaniechano.

Na zdjęciach z 8 września 2016 roku widać że dołek ma długość około 35 cm, wysokość 28 cm. Jak wynika z praktyki eksploracyjnej, wykop w drobnym rumoszu za dwa lata prawdopodobnie w naturalny sposób stanie się tylko niewielkim zagłębieniem. Zresztą w chwili obecnej jest nic nie znaczącym dołkiem, więc zakwalifikowanie nieznacznego zagłębienia w terenie jako obiektu jaskiniowego można przypisać najdelikatniej mówiąc złej woli.

Identyfikacja obiektu opisanego w wydawnictwie „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych - uzupełnienia III”:
Współrzędne geograficzne pokrywają się prawie idealnie z współrzędnymi odczytanymi dnia 5 stycznia 2014 roku.
Wysokość dołka zgadza się z podaną w „inwentarzu” czyli ok. 758 m n.p.m.
Ekspozycja dołka zgadza się z podaną w „inwentarzu” czyli ku NE.
Opis dojścia zgadza się z podanym w „inwentarzu”. Tu uwaga do opisu dojścia z inwentarza: zajmuje on 1365 znaków, podczas gdy wystarczyło napisać (gdyby obiekt istniał) „Do wykopu poszukiwawczego idziemy 80 m na NNE (23°) od otworu schroniska z lisem K.Bw-02.”, czyli 75 znaków. Budzi to wątpliwości biorąc pod uwagę fakt, że wynagrodzenie autora uzależnione jest od objętości opublikowanego tekstu.
W opisie zmyślonego obiektu napisano „Ściany i strop utworzone są z zaklinowanych odłamków piaskowca. Dno schroniska zaściela gruz skalny oraz materiał z powierzchni, głównie liście, gałęzie i ziemia.” Zgadza się to ze stanem dołka jaki wykopała grupa Polsko-Słowacka.

W inwentarzu o dołku pisze „Otwór otacza gęsta roślinność zielna.”, to tez się zgadza. Ta obserwacja w grudniu (26.12.2014 r.) świadczy że autor opisu z inwentarza również był przy wykopie podczas bezśnieżnej zimy (zdjęcie dołka na jaskiniepolski.pgi.gov.pl potwierdza że zima była lekka, roślinność ledwie oprószona śniegiem). Dlatego stwierdzenie o wytopie powinno również zawierać sformułowanie „sprawiało wrażenie”. Dalej o dołku napisano „Fauna i flora nie były obserwowane.” To się zgadza w niewielkim dołku można tego nie zaobserwować.

Autor spreparowanego obiektu jaskiniowego pisze „Zauważono wyraźne ślady prac wiodących do powiększenia obiektu.” To również utwierdza w przekonaniu że obiekt K.Bw-02.40 to płytki dołek wykopany dnia 5 stycznia 2014 roku.

Nie zgadza się natomiast to że jest to obiekt jaskiniowy – jest to wykop! Nie zgadza się długość wykopu, pierwotnie było to około 0,5m – Autor wygenerował plan dwumetrowego obiektu…

Jest to skandal i ewidentna kpina z osób chcących czerpać informacje z „inwentarza”, kpina z speleologii oraz narażanie samego siebie na śmieszność.

2016.09.09 wysłałem wniosek o nie ujmowanie w bazie jaskiń zmyślonego obiektu K.Bw-02.40 Dziura w Wyżce. Wniosek skierowany do redaktora Bazy Obiektów Jaskiniowych Polskich Karpat Fliszowych [http://jkf.m3.net.pl/]. Wniosek swój motywowałem prewencją przed zaśmiecaniem bazy jaskiń obiektami zmyślonymi. Jeszcze w chwili pisania tego tekstu jest szansa na wykreślenie obiektu, ponieważ jest to „ostatni” obiekt w rejonie drugim Beskidu Wyspowego. Wykreślając go nie naruszamy numeracji, jest szansa aby nie zaśmiecać bazy jaskiń.

Obiekt nie istnieje, nie istniał. Czemu spreparowano plan i obszerny opis w którym o samym obiekcie jest zaledwie pięć zdań, myślę że każdy na to umie odpowiedzieć. Dodatkową bulwersującą sprawą jest fakt iż redakcja „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych - uzupełnienia III” doskonale wiedziała o moich nowych obiektach w Beskidzie Wyspowym. Mimo to próbując namierzyć owe obiekty nikt się ze mną nie skontaktował. Efekt potajemnej kradzieży poskutkował brakiem przydatności części „inwentarza” dotyczącej Beskidu Wyspowego.

Niestety przez nieuczciwą redakcję „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych - uzupełnienia III” ten kod obiektu będzie zajęty przez nigdy nieistniejący obiekt. W Bazie Obiektów Jaskiniowych Polskich Karpat Fliszowych oraz innych wykazach redagowanych przez uczciwych grotołazów/speleologów/badaczy kod obiektu będzie ze znakiem X , który oznacza obiekt skreślony.

Całkowite wykreślenie obiektu jest niemożliwe z powodu konfliktu z nieuczciwą redakcją „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych - uzupełnienia III”. Redakcja z pieniędzy przeznaczonych na projekt uzupełnień stworzyła też internetową bazę danych, w której znajduje się ten obiekt. Redakcja z powodów honorowych nie przyzna się do błędu, nie usunie zmyślonego obiektu, zresztą obiekt już jest w publikacji drukowanej.

Wobec tego zdecydowaliśmy się na kod obiektu ze znakiem X (K.Bw-02.40X), aby nie funkcjonowały niezależne od siebie wykazy to pogłębiło by tylko bałagan jaki wywołała nieuczciwa redakcja „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych - uzupełnienia III” oraz pogłębiało konflikt w jaki wymieniona redakcja brnie.

Oczywiście w nierzetelnych wykazach będzie funkcjonował kod K.Bw-02.40, w wykazach osób przeciwnych tworzeniu fikcji na potrzeby zarobkowe kod K.Bw-02.40X. Stan taki ujednolici nierzetelną bazę danych jaskiniepolski.pgi z innymi bazami danych. W przeciwnym razie pod tymi samymi kodami mogły by funkcjonować inne obiekty co prowadziło by do nieporozumień i podziałów w środowisku.


Spreparowany obiekt ma nawet swój plan, szkoda tylko że nie ma on odzwierciedlenia w terenie.
Autor planu i opisu zmyślił obiekt o długości 2m ....
Jednak już ów fikcyjny plan przedstawia jakiś obiekt o długości nieco ponad 1 metr.
W rzeczywistości jest to, jak widać na poniższych zdjęciach, zagłębienie o długości 35 cm.
Dlatego odstąpiono od zrobienia planu stanu rzeczywistego, bo nie ma to w ogóle sensu...


5 stycznia 2014, kopiemy dołek 5 stycznia 2014, kopiemy dołek
5 stycznia 2014, kopiemy dołek, okazuje się, że nie ma tutaj żadnej jaskini.

Kontrola dołka ósmego września 2016 roku. w Beskidzie Wyspowym Kontrola dołka ósmego września 2016 roku. w Beskidzie Wyspowym
Kontrola dołka, 8 września 2016 roku, długość zmyślonego obiektu 35cm.

A. Kapturkiewicz 2017
wstecz   dalej