ŁOPIEŃSKA KOLEBA
K.Bw-02.17

Powiat limanowski, gmina Dobra, Dobra.
Właściciel terenu: Skarb Państwa (Lasy Państwowe).
Wysokość otworu: ok. 840 m n.p.m.
Ekspozycja otworu: N
Długość: 2 m.
Deniwelacja: niewielka.
Położenie: N zbocze Łopienia (951 m n.p.m.).

          Schronisko tworzy wnęka skalna o nieregularnym kształcie długości 2,0 m, wysokości 0,5 - 0,7 m i szerokości otworu ok. 1 m.

          Schronisko powstało wskutek działalności erozyjnej (ciekawe efekty widoczne są w stropie jaskini) w dużym bloku piaskowca magurskiego. Dno jaskini tworzy gruba warstwa liści. W całości jest oświetlona światłem dziennym. Stwierdzono bogate występowanie mchów i porostów; oprócz tego kolebę zamieszkują pająki, ślimaki i komary. Przy otworze znajduje się stanowisko paproci zanokcicy zielonej.

          Schronisko nie było wymieniane w literaturze, wcześniej jednak mogło być zwiedzane. Zostało zlokalizowane i zinwentaryzowane 18 lipca 1998 r. przez B. Bubulę, P. Lesieckiego i B. Sułkowskiego (Klub Grotołazów w Limanowej). Pomiarów dokonano taśmą parcianą i busolą geologiczną.

          Plan opracował B. Bubula.
Opracował Bogusław Bubula.
Biuletyn Speleoklubu Dębica "Jaskinie Beskidzkie" numer 2/1999.
wstecz   dalej