Schronisko w Luboniu Wielkim VII
K.Bw - 01.12

Gmina Rabka, Luboń.
Właściciel terenu: Skarb Państwa (Lasy Państwowe).
Współrzędne topograficzne: x = 4427,600; y = 5502,450.
Wysokość otworu: ok.880m npm.
Ekspozycja otworu: ku NE
Długość: 2m
Deniwelacja: niewielka
Położenie: W SE stoku Lubonia Wielkiego (1022 m npm).

          Schronisko tworzy za wąskim otworem rozszerzająca się i opadająca w dół szczelina zakończona niskim progiem i kilkoma szczelinami.

          Schronisko osuwiskowe powstałe w piaskowcach magurskich. Dno pokryte liśćmi wpadającymi przez otwór. Zimą w całości wymrażane. Światło dzienne z racji małego otworu nie oświetla w całości wnętrza.

          Schronisko z pewnością znane wcześniej, lecz z powodu małych rozmiarów nie zostało zinwentaryzowane. Zostało odnalezione i zinwentaryzowane 10 sierpnia 2000 r. przez K. Rodzika i Ł. Gierat (KGL). Pomiary wykonano przy pomocy busoli i taśmy parcianej.

          Plan opracował Ł. Gierat. (Klub Grotołazów Limanowa)

Opracował Ł. Gierat.
wstecz   dalej