JASKINIA Z DWOMA OTWORAMI
K.Bw - 02.08

Gmina Dobra, Łopień.
Właściciel terenu: skarb państwa (Lasy Państwowe).
Współrzędne topograficzne: x = 4447,100; y = 5508,300.
Wysokość otworów: ok. 770 m npm.
Ekspozycja otworów: 1 - ku W, 2 - do góry.
Długość: 10 m.
Deniwelacja: - 3 m.

Położenie: N zbocze Łopienia (951 m n.p.m.).

          Otwór 1 znajdujący się pod okapem sprowadza do szerokiego, lecz niskiego (0,8 m wysokości) korytarza, który się rozgałęzia się po około 2 m. z jego dolnej części prowadzi niska szczelina, która po około 2 m skręca na SE. Kończy się ona 1,2 wysokości kominkiem. Kominkiem wydostajemy się do korytarzyka powyżej. Jego wysokość dochodzi do 1,0 m, a szerokość 0,8 m. Stąd na NE idziemy ok. 2 m stromo do góry, gdzie korytarzyk kończy się zwężającą się, niedostępną szczeliną. Natomiast na w po ok. 2 m dochodzimy do zaciskowego kominka 1,0 m wysokości, który doprowadza do otworu 2. Dalej za otworem na w znajduje się ciasny i kruchy przełaz, przez który przedostajemy się do wspomnianego niskiego korytarza biegnącego od otworu 1.

          Jaskinia osuwiskowa powstała w piaskowcach magurskich. Dno tworzy gruz skalny i glina.

          Partie jaskini pomiędzy otworami są w zimie wymrażane. Prawie w całości jest oświetlona światłem dziennym. Stwierdzono występowanie pająków i motyli. Flory nie obserwowano.

          Jaskinia nie była wymieniana dotychczas w literaturze. Zlokalizowana została 24 czerwca 1995 r. przez B. Bubulę, P. Lesieckiego i B. Sułkowskiego. Pomiary wykonał 20 lipca 1997r. T. Mleczek (Speleoklub Dębica) używając busoli geologicznej Freiberg i taśmy parcianej.

          Plan opracował T. Mleczek.
Opracował Tomasz Mleczek.

"JASKINIE POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH"
Tom 2. Warszawa 1997.
wstecz   dalej