Borsucza studnia
K.Bw-02.37

Długość: 3m
Deniwelacja: 2m
Głębokość: 2m
Przewyższenie: -
Wysokość otworu: 871 m n.p.m.
Lokalizacja: Mogielica

Obiekt został odkryty przez Adama Kapturkiewicza i Mariusza Bukowca 13 listopada 2011 r.

Obiekt to ciasna studnia na szczycie odstokowej ściany rowu rozpadlinowego.

Obiekt został odkopany, posiada mikroklimat dynamiczny, wewnątrz suche paprocie przytransportowane tam przez zwierzęta.

A. Kapturkiewicz 2012 10 24
wstecz   dalej