Jaskinia Delty
K.Bw-01.22

Długość: 10 m
Deniwelacja: -5,5 m
Głębokość: -5,5 m
Przewyższenie: -
Wysokość otworu: 900 m n.p.m.
Lokalizacja: Luboń Wielki

Obiekt został odkryty przez Stanisława Kościelniaka, odkrywcę Jaskini Słowiańskiej – Drwali, kilka lat temu. Dopiero 10 marca 2012 r. dokonano pierwszej eksploracji.

Obiekt posiada mikroklimat dynamiczny, co zachęciło do podjęcia prac.

Wzrost długości do 10 m, deniwelacji do -5,5 m - 2012 11 05.

A. Kapturkiewicz 2012 12 10
wstecz   dalej