DZIURA KOŁO ZBÓJECKIEJ
K.Bw-02.15

Powiat limanowski, gmina Dobra, Dobra.
Właściciel terenu: Skarb Państwa (Lasy Państwowe).
Wysokość otworu: ok. 880 m n.p.m.
Ekspozycja otworu: NW.
Długość: 3 m.
Deniwelacja: niewielka.
Położenie: N zbocze Łopienia (951 m n.p.m.).

          Schronisko tworzy wnęka skalna wysokości 0,3 m i szerokości w głąb 0,8 m, z której na S odchodzi jedna regularna szczelina o gładkich ścianach i poziomym sklepieniu długości ponad 2,0 m, szerokości do 0,5 m i wysokości od 0,3 m do 1,9 m (przy końcu korytarzyka). Ok. 0,8 m od otworu znajduje się próg skalny wysokości 1,3 m.

          Schronisko powstało w piaskowcach magurskich w wyniku procesów osuwiskowych. Dno tworzą gleba i liście (w części przyotworowej) oraz gruz skalny. Zimą wymrażane. Flory nie stwierdzono, zaobserwowano występowanie pająków.

          Schronisko nie było wymieniane w literaturze. Zostało zlokalizowane i po poszerzeniu otworu wejściowego zinwentaryzowane 18 lipca 1998 r. przez B. Bubulę, P. Lesieckiego i B. Sułkowskiego (Klub Grotołazów Limanowa). Pomiarów dokonano taśmą parcianą i busolą geologiczną.

          Plan opracował B. Bubula.
Opracował Bogusław Bubula.
Biuletyn Speleoklubu Dębica "Jaskinie Beskidzkie" numer 2/1999.
wstecz   dalej