ZBÓJECKA SKRYTKA
K.Bw-02.21

Powiat limanowski, gmina Dobra, Łopień.
Właściciel terenu: Skarb Państwa (Lasy Państwowe).
Wysokość otworu: ok.770 m.
Ekspozycja otworu: do góry.
Długość: 5 m.
Deniwelacja: 3 m.
Położenie: N stoki Łopienia (951 m npm).

          Otworem o kształcie zbliżonym do kwadratu schodzimy 0,5 m, na NW znajduje się ciasna wnęka głębokości 0,5 m Na SE schodzimy 1 m progiem do salki o przebiegu SSW-EN długości 2 m szerokości 0,8 m i wysokości do 1,3 m. Stąd na NNE można zejść do ciasnej salki o przebiegu SE-NW długości 1,5 m i szerokości 0,7 m stromo opadającej na SE. W NE salki niewielki prześwit.

          Jaskinia została odkryta 8 października 2000 r. przez B.Dudę i A.Kapturkiewicza (wcześniej nie była zwiedzana), poszerzono wtedy otwór wejściowy. Została zinwentaryzowana przez B.Bubulę i A.Kapturkiewicza (Klub Grotołazów Limanowa) 19 XI 2000 r. Pomiarów dokonano taśmą parcianą i busolą.

          Plan opracował Bogusław Bubula.
Opracował Bogusław Bubula.
"Klub Grotołazów Limanowa 1995-2001". Limanowa 2001.
wstecz   dalej