Grota Rusałki
K.Bw - 04.07

Powiat limanowski, gmina Mszana Dolna, Kasina Wielka.
Właściciel terenu: Skarb Państwa.
Wysokość otworu: ok. 750 m npm.
Ekspozycja otworu: 1 - do góry, 2 - do góry, 3 - NW.
Długość: 14 m.
Deniwelacja: -4 m.
Położenie: NW zbocze góry Ćwilin (1072m n.p.m.).

          Obszernym otworem nr 1 schodzimy 2,3 m na dno rozpadliny skalnej. Na SE krótki korytarzyk długości 1,8 m, szerokości ok. 0,5 m i wysokości do 0,9 m. Rozpadliną w kierunku NE idziemy 2,3 m, gdzie korytarzyk się zwęża; następnie, przez niewielki próg, idziemy 1,6 m, przez niskie, ciasne i kruche partie (niepewny strop, prześwity - niebezpiecznie !), po czym skręcamy w kierunku WWN i po ok. 1 m wychodzimy w górę w otworze nr 2 jaskini. Otwór ten tworzy zagłębienie o głębokości 0,5-0,8 m, z dna którego w części SE zbiega ciasna zaciskowa studzienka (1,7 m), natomiast w części NW w dół sprowadza studnia (szczelina skalna o gładkich ścianach) głębokości 3 m. Schodzimy nią do niewielkiej Salki Rusałki, o wymiarach 1,7 m na 1,1 m. W części SE wnęka 0,5 m. Nad dnem salki w kierunku NW wychodzimy (1 m) w otwórze nr 3. Otwór został rozkopany i znacznie poszerzony podczas inwentaryzacji jaskini.

          Schronisko osuwiskowe powstało w piaskowcach magurskich w wyniku obsunięcia się dużej skałki w dół stoku. Zachodzące procesy osuwiskowe w niedługim czasie prawdopodobnie spowodują zapadnięcie się stropu między otworami nr 1 i nr 2, tak jak to nastąpiło nad otworem nr 1.

          Dno jaskini tworzą: gruz skalny, ziemia, glina oraz liście i gałęzie (w otworze nr 1). Jaskinia w całości oświetlona światłem dziennym. W okolicach otworów licznie występują mchy i porosty, przy otworze nr 2 rosną paprotki zwyczajne. Stwierdzono występowanie pająków (kokony) oraz motyli dziennych - w jaskini znaleziono rusałkę pawika (inachis io).

          Jaskinia nie wzmiankowana w literaturze. Wstępne partie mogły być wcześniej zwiedzane.

          Jaskinia została zinwentaryzowana 4 XI 2001 r. przez B.Bubulę, A.Kapturkiewicza i B.Sułkowskiego (SSB). Pomiary wykonano busolą i taśmą parcianą.

Materiał opracowali: Bogusław Bubula i Adam Kapturkiewicz.
Biuletyn Stowarzyszenia Speleoklub Beskidzki "Jaskinie Beskidzkie" numer 5 Sierpień 2004
wstecz   dalej