SCHRONISKO POD PŁYTĄ
K. Bw - 02.11

Gmina Dobra, Łopień.
Właściciel terenu: skarb państwa (Lasy Państwowe).
Współrzędne topograficzne: x = 4447,100; y = 5508,300.
Wysokość otworów: ok. 770 m npm.
Ekspozycja otworu: ku N.
Długość: 2 m.
Deniwelacja: niewielka.

Położenie: N zbocze Łopienia (951 m n.p.m.).

          Schronisko tworzy jedna regularna szczelina przebiegająca z N na S, długości około 2 m, o przekroju trójkąta o wysokości 0,9 m i szerokości przy podstawie 0,5 m.

          Schronisko jest osuwiskowe, powstało w piaskowcach magurskich w wyniku oparcia się płyty piaskowca o pochylony głaz. Dno przy samym otworze tworzy gleba, dalej gruz skalny. Zimą jest wymrażane. W całości oświetlone światłem dziennym. Okolice otworu porośnięte mchem, fauny nie stwierdzono.

          Schronisko nie było wymieniane w literaturze. Zlokalizowane i zinwentaryzowane zostało 28 lutego 1998 r. przez B. Bublę, P. Lesieckiego i B. Sułkowskiego (Klub Grotołazów Limanowa). Pomiarów dokonano taśmą parcianą i busolą geologiczną.

          Plan opracował B. Bubula.
Opracował: Bogusław Bubula.

"JASKINIE POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH"
Tom 3. Warszawa 1998.
wstecz   dalej