SZCZELINA SKALNA
K.Bw.02-24

Powiat limanowski, gmina Dobra, Łopień
Właściciel terenu: Skarb Państwa (Lasy Państwowe)
Wysokość otworu: ok. 860 m
Ekspozycja otworu: W
Długość: 7 m
Deniwelacja: 2 m
Położenie: N zbocze Łopienia (951 m n.p.m.).

          Otwór jaskini znajduje się na szczycie niewysokiej ambonki skalnej wysokości około 2,5 m, w jej zachodnim końcu. Ambonka położona jest na bardzo stromym zboczu. Dojście bez problemu, zwiedzanie bez przeszkód.

          Jaskinię tworzy jedna regularna szczelina o przebiegu W-E długości ponad 7 m, szerokości od 1,1 m (przy otworze) do 0,2 m i wysokości od 0,8 m (przy otworze) do 2,5 m.

          Jaskinia powstała w piaskowcach magurskich w wyniku działania procesów osuwiskowych, geneza odpowiada grupie jaskiń szczelinowych, rozłamowych.

          Dno tworzy gleba, w głębi gruz skalny, w rejonie przyotworowym liście. Jaskinia nie jest zimą wymrażana. 24 XII 2000 w środku jaskini zmierzono temperaturę +2,5°C, natomiast na zewnątrz zanotowano temperaturę 0°C. 18 II 2001 w środku jaskini zmierzono temperaturę +1,5°C, natomiast na zewnątrz zanotowano temperaturę -3,5(-4)°C. Przy otworze wejściowym zaobserwowano nacieki lodowe. Jaskinia w całości oświetlona światłem dziennym. Przy otworze rośnie mech. W środku jaskini S ścianka około 2,5 metra w głąb porośnięta jest mchem. Zaobserwowano występowanie pająków i ciem. Za zaciskiem występują szczeliny w głąb stoku.

          Jaskinia została odkryta 26 listopada 2000 r. przez B.Dudę i A.Kapturkiewicza. Jaskinia nie była wymieniana w literaturze, z powodu dużego otworu możliwe jest wcześniejsze jej zwiedzanie. Jaskinia została zinwentaryzowane przez A.Kapturkiewicza (Klub Grotołazów Limanowa) 24 XII 2000 r. Pomiarów dokonano taśmą parcianą i busolą geologiczną.

          Plan opracował A. Kapturkiewicz.
Opracował A. Kapturkiewicz.
"Klub Grotołazów Limanowa 1995-2001". Limanowa 2001.
wstecz   dalej