LISIA NORA
K.Bw-02.19

Powiat limanowski, gmina Dobra, Dobra.
Właściciel terenu: Skarb Państwa (Lasy Państwowe).
Wysokość otworu: ok. 850 m n.p.m.
Ekspozycja otworu: SW.
Długość: 2 m.
Deniwelacja: niewielka.
Położenie: N zbocze Łopienia (951 m n.p.m.).

          Schronisko tworzy niska (0,4 m), zwężająca się szczelina (0,7-0,3 m) o przebiegu NNE-WSS o długości ok. 2,5 m.

          Schronisko powstało w piaskowcach magurskich w wyniku procesów osuwiskowych. Dno tworzy ziemia i gruz skalny. Schronisko zimą wymrażane, w całości jest oświetlone światłem dziennym. Flory i fauny nie obserwowano.

          Schronisko nie było wymieniane w literaturze. Zostało zlokalizowane i po poszerzeniu otworu zinwentaryzowane 18 lipca 1998 r. przez B. Bubulę, P. Lesieckiego i B. Sułkowskiego (Klub Grotołazów Limanowa). Pomiarów dokonano taśmą parcianą i busolą geologiczną.

          Plan opracował B. Bubula.
Opracował Bogusław Bubula.
Biuletyn Speleoklubu Dębica "Jaskinie Beskidzkie" numer 2/1999.
wstecz   dalej