Schron w Skolońcu II
K.Bw - 02.31

Powiat limanowski, gmina Kamienica, Bukówka.
Właściciel terenu: teren prywatny.
Wysokość otworu: ok. 750 m n.p.m.
Ekspozycja otworu: S.
Długość: 2 m.
Deniwelacja: niewielka.
Położenie: SW zbocze Hali (913 m n.p.m.) w Beskidzie Wyspowym.

          SSchronisko tworzy niewielka regularna szczelina skalna długości 2 m, szerokość 1 m, wysokości do 0,5 m.

          Schronisko osuwiskowe powstało w piaskowcach magurskich. Dno tworzy gleba, kamienie, liście. W trakcie inwentaryzacji stwierdzono występowanie pająków. W okolicach otworu mchy oraz stanowisko paproci zanokcicy skalnej.

          Obiekt został zlokalizowany i zinwentaryzowany w dniu 4 grudnia 2002 r. przez B. Sułkowskiego i B.Bubulę (SSB) (otwór wskazała Z.Kukuczka). Pomiary wykonano przy użyciu busoli i taśmy parcianej.

Opracował: Bogusław Bubula.
Biuletyn Stowarzyszenia Speleoklub Beskidzki "Jaskinie Beskidzkie" numer 5 Sierpień 2004
wstecz   dalej