Piętrowa Koleba
K.Bw - 01.13

Gmina Rabka, Luboń.
Właściciel terenu: Skarb Państwa (Lasy Państwowe).
Współrzędne topograficzne: x = 4427,600; y = 5502,450.
Wysokość otworu: ok.880m npm.
Ekspozycja otworu: ku E
Długość: 4m
Deniwelacja: niewielka
Położenie: W SE stoku Lubonia Wielkiego (1022 m npm).

          Kolebę tworzy opadający nieznacznie w dół korytarzyk o wysokości nie przekraczającej sześćdziesiąt centymetrów i długości ponad dwa metry, którego spąg stanowi gruz skalny a strop zaklinowane głazy tworzące powyżej półkę przykrytą pochyłą płytą skalną z kilkoma otworami na zewnątrz.

          Obiekt pochodzenia osuwiskowego powstały w piaskowcach serii magurskiej. Pozostaje pod wpływem warunków atmosferycznych. Ściany w części przyotworowej porastają porosty a spąg porasta mech. Fauny nie obserwowano.

          Obiekt z pewnością znany wcześniej, lecz z powodu małych rozmiarów nie został zinwentaryzowany. Zostało zinwentaryzowane 17.02.2001r. przez Ł. Gierat (KGL). Pomiary wykonano przy pomocy busoli i taśmy parcianej.

          Plan opracował Ł. Gierat. (Klub Grotołazów Limanowa)

Opracował Ł. Gierat.
wstecz   dalej