Schron pod uschłym drzewem
K.Bw.-02.27

Gmina Tymbark, Łopień
Właściciel terenu: Skarb państwa (Lasy Państwowe).
Wysokość otworu: ok. 785 m n.p.m.
Ekspozycja otworu: na N.
Długość: 2 m.
Deniwelacja: niewielka.
Położenie: N stoki Łopienia (951 m n.p.m.).

Schronisko ma nieco ponad 2m długości i wysokość do 0,7m. Na spągu duże ilości liści. Charakterystyczne jest wyrastanie uschłego drzewa tuż nad otworem wejściowym.

Schronisko powstało w piaskowcach magurskich w wyniku procesów osuwiskowych. W całości oświetlone światłem dziennym. Dno tworzą kamienie, ziemia i liście. Fauny i flory nie stwierdzono.

Schronisko nie było wymieniane w literaturze. Obiekt został zlokalizowany 11.11.2000 i zinwentaryzowany 28.07.2001 przez A. Kapturkiewicza. Pomiary wykonano przy pomocy busoli i taśmy parcianej.

Plan opracował A. Kapturkiewicz.

Opracował A. Kapturkiewicz 2002.
Biuletyn Stowarzyszenia Speleoklub Beskidzki "Jaskinie Beskidzkie" numer 5 Sierpień 2004
wstecz   dalej