Szpara w Kamieniołomie
K.Bw - 01.14N

Gmina Lubień, Tenczyn.
Właściciel terenu: Skarb Państwa.
Wysokość otworu: ok.420 m npm.
Ekspozycja otworu: ku SE.
Długość: 2m.
Deniwelacja: niewielka.
Położenie: Kamieniołom pomiędzy doliną Krzeczowskiego Potoku a Śmigawką (Smugawką).

Dojście nieskomplikowane, otwór łatwy do znalezienia. Podczas opadów deszczu uwaga na spadające kamienie i osuwającą się ziemię.

Obiekt tworzy łukowato wygięta szczelina o pochyłym dnie pokrytym zwietrzeliną skalną. W całości oświetlony światłem dziennym, pozostaje pod wpływem warunków zewnętrznych.
Powstał w piaskowcach serii magurskiej wskutek działań człowieka podczas wydobycia skał w kamieniołomie.

Zostało odnalezione i zinwentaryzowane 18.03.2000r. przez Ł. Gierat (KGL). Pomiary wykonano przy pomocy busoli i taśmy parcianej.

W drugiej połowie 2000r obiekt został zniszczony podczas eksploatacji kamieniołomu.

Plan opracował Ł. Gierat. (Klub Grotołazów Limanowa)
Opracował Ł. Gierat.
wstecz   dalej