Szczelina z Jeziorkiem
K.Bw-01.19

Gmina Tokarnia, Tokarnia.
Właściciel terenu: ?
Wysokość otworu: ok. 520m npm.
Ekspozycja otworu: S.
Długość: 2m
Deniwelacja: niewielka.
Położenie: Na zachodnim stoku Chobociej Góry zwanej czasem Urbanową (Urbanią), w masywie Zembalowej (858m npm.)

          Dojście: Z Tokarni czarnym szlakiem (na mapach szlak nie zaznaczony, gdyż został wytyczony przez PTTK - Myślenice stosunkowo niedawno - biegnie on na Zembalową) na SSW wzdłuż rzeki, potem (również za znakami czarnymi) szeroką drogą w lewo na stok gdzie wzdłuż drogi usytuowanych jest duża liczba kapliczek i rzeźb (biegnie tutaj bardzo znana w okolicy Droga Krzyżowa - taka Kalwaria w miniaturze), około dwieście metrów nad zabudowaniami dochodzimy do kapliczki nad potokiem usytuowanej na ścianie skalnej, w tej skałce z lewej widoczny otwór schroniska. Dojście bez trudności. Zwiedzanie uciążliwe - woda i ciasnota.

          Schronisko utworzone w rozwarciu szczelinowym między dużymi pakietami gruboziarnistego piaskowca. W dnie małe jeziorko o głębokości 10 - 15 cm, za nim szczelina zawęża się tworząc zacisk (nie pokonany), za nim widać jeszcze ok. 1,5 metra kontynuacji szczeliny. Woda jeziorka najprawdopodobniej dostaje się do niego w sposób sztuczny z pobliskiego strumyka w celu uatrakcyjnienia miejsca "źródełkiem". Widoczna jest także rura, przez którą woda jest z niego usuwana.

          Obiekt pochodzenia osuwiskowego powstały w piaskowcach serii magurskiej. Pozostaje pod wpływem warunków atmosferycznych, w całości oświetlony światłem dziennym. Ściany porastają porosty, w okolicy otworu mchy i paprocie, w wodzie glony. Zaobserwowano też pająki.

          Obiekt z pewnością znany wcześniej, ale brak wzmianek w literaturze na jego temat. Zostało zinwentaryzowane 03.05.2001r. przez Ł.Gierat (KGL). Pomiary wykonano przy pomocy busoli i taśmy parcianej.

          Plan opracował Ł. Gierat. (Klub Grotołazów Limanowa)

Opracował Ł. Gierat.
wstecz   dalej