Niska Szczelina
K.Bw - 01.11

Gmina Rabka, Luboń.
Właściciel terenu: Skarb Państwa (Lasy Państwowe).
Współrzędne topograficzne: x = 4427,600; y = 5502,450.
Wysokość otworu: ok.880m npm.
Ekspozycja otworu: ku NW
Długość: 2,5m
Deniwelacja: niewielka
Położenie: W SE stoku Lubonia Wielkiego (1022 m npm).

          Schronisko tworzy niska opadająca ku dołowi szczelina, zakończona za niewysokim progiem kilkoma niedostępnymi szczelinami.

          Schronisko osuwiskowe, powstałe w piaskowcach magurskich. Dno pokryte gruzem, zimą w całości wymrażane. Światło dzienne z racji małego otworu nie oświetla w całości wnętrza.

          Schronisko mogło być wcześniej nie znane, gdyż otwór zasłonięty był częściowo odłamkami piaskowca. Zostało odnalezione i zinwentaryzowane 10 sierpnia 2000 r. przez K. Rodzika i Ł. Gierat (KGL). Pomiary wykonano przy pomocy busoli i taśmy parcianej.

          Plan opracował Ł. Gierat.

Opracował Ł. Gierat.
wstecz   dalej