DZIURA NAD GRZEBIENIEM
K.Bw-02.23

Powiat limanowski, gmina Tymbark, Łopień.
Właściciel terenu: Skarb Państwa (Lasy Państwowe).
Wysokość otworu: ok. 800 m.
Ekspozycja otworów: E.
Długość: 5 m.
Deniwelacja: niewielka.
Położenie: N stoki Łopienia (951 m npm).

          Schronisko znajduje się w osuwisku skalnym wśród głazów. Jaskinię tworzą szczeliny i wnęki długości 5 m o przebiegu WE. Schronisko posiada dwa otwory wejściowe, w całości jest oświetlone światłem dziennym.

          Schronisko powstało w piaskowcach magurskich w wyniku procesów osuwiskowych. W całości oświetlone światłem dziennym. Dno tworzą kamienie, ziemia i liście. Fauny i flory nie stwierdzono.

          Obiekt nie wymieniany w literaturze. Został zinwentaryzowany 19 XI 2000 r. przez B.Bubulę i A.Kapturkiewicza (Klub Grotołazów Limanowa). Pomiarów dokonano taśmą parcianą i busolą.

          Plan opracował Bogusław Bubula.
Opracował Bogusław Bubula.
"Klub Grotołazów Limanowa 1995-2001". Limanowa 2001.
wstecz   dalej