WIETRZNA STUDNIA
K.Bw - 02.03

Gmina Dobra, Łopień.
Właściciel terenu: skarb państwa (Lasy Państwowe).
Współrzędne topograficzne: x = 4447,100; y = 5508,300.
Wysokość otworu: ok. 770 m npm.
Ekspozycja otworu: do góry.
Długość: 25 m.
Deniwelacja: - 5 m.

Położenie: N zbocze Łopienia (951 m n.p.m.).

          Studnia wejściowa (głębokość 3,0 m) sprowadza do około 4 m długości korytarza mającego do 3,0 wysokości i 0,7 m szerokości. Na S odchodzą od niego dwa niskie korytarzyki długości ok. 3 m. Natomiast przez niski i stromy przełaz schodzimy do niewielkiej sali. Ma ona wysokość do 1,5 m, szerokość do 2,0 m i długość około 3 m. Na jej N końcu znajduje się 1,2 m wysokości prożek, przez który prowadzi wejście do poprzecznej szczeliny wysokości do 1,5 m. Prowadzi do niej również drugi, ciasny korytarzyk odchodzący z N części sali. Wspomniana szczelina ma początkowo szerokość 1,5 m, ale po około 1,5 zwęża się do zaciskowego (Z1) przełazu. Za nim prowadzi jeszcze około 3 m długości ciasny korytarzyk, stopniowo się zwężający.

          Jaskinia osuwiskowa powstała w piaskowcach magurskich. Dno tworzą gleba i liście (poniżej studni wejściowej i sali) oraz gruz skalny i glina (w pozostałych partiach).

          Jaskinia posiada mikroklimat dynamiczny, zimą nie jest wymrażana. Światło dzienne sięga korytarzy poniżej studni wejściowej. Stwierdzono obecność pająków i motyli. Zimą hibernują w niej nietoperze. w lutym 1997 r. stwierdzono występowanie podkowca małego (Rhinolophus hipposideros). Flora nie była obserwowana.

          Jaskinia przed 1996 r. nie była wymieniana w literaturze. Po raz pierwszy w literaturze o jaskini wspomina W. Wiśniewski (1996b), pisząc o zinwentaryzowanych na Łopieniu sześciu jaskiniach. Zlokalizowana została 24 czerwca 1995 r. przez B. Bubulę, P. Lesieckiego i B. Sułkowskiego, lecz z powodu zbyt ciasnego otworu nie wchodzono do niej. 8 lutego 1997 r. po poszerzeniu otworu przez R. Dadela, B. Szatkowskiego, T. Kałużę (Speleoklub Dębica), B. Bubulę, P. Lesieckiego i B. Sułkowskiego zdołano wejść do środka jaskini. Pomiary wykonali 29 czerwca 1997 r. T. Mleczek (Speleoklub Dębica), B. Bubula, P. Lesiecki i B. Sułkowski używając busoli geologicznej Freiberg i taśmy parcianej.

          Plan opracował T. Mleczek.

          LITERATURA: Mleczek, T., 1996j (wzmianka jaskiniach w Łopieniu); Wiśniewski, W., 1996b (wzmianka o jaskiniach w Łopieniu ).
Opracował Tomasz Mleczek.

"JASKINIE POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH"
Tom 2. Warszawa 1997.
wstecz   dalej