Wyciąg z "Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK"

Punktacja


Rodzaj i stopień GOT

Kategorie wieku

I

II

III

IV

12-13 lat

14-16 lat

17-50 lat

Powyżej 50 lat i osoby niepełnosprawne
Popularna
Mała brązowa
Mała srebrna
Mała złota
40
80
-
-
50
100
300
600
60
120
360
720
50
100
300
600
Ponadto po uzyskaniu wyżej wymienionych górskich odznak PTTK (GOT) można zdobywać:
GOT dużą w stopniu brązowym
GOT dużą w stopniu srebrnym
GOT dużą w stopniu złotym
GOT za wytrwałość


Spis wycieczek punktowanych do GOT w Beskidzie Wyspowym.

Szczyt
Nr. Wycieczki wg. Regul. GOT

Punkt wyjścia

Punkty
Podejście/zejście
Zębalowa (858m)
Nr 3010
- z Jordanowa przez Kowalówkę (858m)
- z Lubnia lub Krzczonowa (595m) przez Klimas (801m)
- ze Skomielnej Czarnej
- z Łętowni, Tokarni lub Krzeczowa
- z Tęczyna
15/11
10/5
11/7
8/4
9/4
Luboń Wielki (1022m)
Nr 3011
- Jordanów - przystanek PKS pod Luboniem Małym
- z przystanku PKS pod Luboniem Małym przez Luboń Mały (870m)
- z Krzeczowa lub Skomielnej Białej przez Luboń Mały (870m)
- z Tenczyna przez kotę 900m.
- z Rabki zielonym szlakiem
- z Zarytego lub Raby Niżnej
- z Przełęczy Gliśniańskiej (643m)
8/6
10/7
12/7
11/5
11/6
9/4
6/2
Przełęcz Gliśniańska (634m)
Nr 3012
- z Tenczyna lub Raby Niżnej
- z Mszany Dolnej
7/5
8/6

Szczebel (976m)
Nr 3013

- z Lubnia lub Tenczyna
- z Kasinki Małej lub Mszany Dolnej
- z Przełęczy Gliśniańskiej (643m)
12/6
12/6
6/3
Lubogoszcz (968m)
Nr 3014
- z Kasinki Małej lub Mszany Dolnej przez Zapadliska
- z Mszany Dolnej zielonym szlakiem
- z Kasiny Wielkiej (PKP)
13/7
13/5
13/6
Grodzisko (618)
Nr 3015
- z Dobczyc przez Kornatkę
- z Czasławia
- z Poznachowic
- z Raciechowic lub Komorników
- z Pogorzan (PKS) koło "Diabelskiego Kamienia"
- z Wiśniowej
12/8
7/4
5/2
6/3
7/5
8/6
Ciecień (829m)
Nr 3016
- z Grodziska (618m)
- z Pogorzan (PKS) koło "Diabelskiego Kamienia"
- z Wiśniowej, Skrzydlnej lub Szczyrzyca
- z Kasiny Wielkij przez Dzielec (649m)
8/6
12/7
8/4
10/7
Śnieżnica (1007,1m)
Nr 3017
- z Kasiny Wielkiej (PKP)
- z Dobrej
- z Gruszowca (683m)
7/3
10/5
5/2
Ćwilin (1072m)
Nr 3018
- z Gruszowca (683m)
- z Mszany Dolnej lub Górnej przez Czarny Dział (673m)
- z Jurkowa lub Wilczyc
- z Dobrej
6/2
16/10
9/4
14/8
Ostra (780m)
Nr 3019
- z Mszany Dolnej przez Ogorzałą (806m.)
- z Wilczyc
- z Jurkowa
- z Mszany Górnej przez Łętowe
10/6
4/2
9/7
8/5
Jasień (1062m)
Nr 3020
- z Ostrej (780m) przez Kobylicę (924m)
- z Wilczyc lub Łętowego
- z Jurkowa przez Półrzeczki
- z Lubomierza lub Rzek
- ze Szczawy przez Krzystonów (1011m)
12/9
13/8
12/7
9/5
13/8
Mogielica (1170m)
Nr 3021
- z Jasienia (1062m.) przez Krzystonów (1011m.)
- z Jurkowa
- ze Szczawy przez Krzystonów (1011m.) lub Halę (913m.)
- z Łopienia (951m.)
- z Tymbarku żółtym szlakiem
- z przełęczy między Cichoniem a Ostrą (ok. 800m.)
9/8
11/5
14/8
10/8
20/12
14/11

Łopień (951m)
Nr 3022

- z Dobrej
- z Tymbarku lub Słopnic
- z Jurkowa
9/4
14/8
9/5
Przełęcz między Cichoniem a Ostrą (ok. 800m)
Nr 3023
- z Limanowej przez Golców (756m.)
- z Jastrzębia lub Łukowicy przez Szkiełek (749m) i Ostrą (928m)
- z Młyńczysk przez Ostrą (928m.)
- z Wyżki (807m.) przez Ostrą (928m.)
16/11
18/14
7/4
9/9
Modyń (1029m)
Nr 3024
- z przełęczy między Cichoniem a Ostrą (ok. 800m.)
- z Kamienicy przez Zbludzę
- z Łącka
- z Młyńczysk
- z Jastrzębia
6/3
12/6
16/10
7/3
12/7
Wyżka (807m)
Nr 3025
- z Jastrzębia przez Szkiełek (749m)
- z Łukowicy przez Pępówkę (774m)
- z Przyszowej
- z Limanowej lub Pisarzowej (PKP) przez Jabłoniec (624m)
12/9
9/6
8/4
14/11
Litacz (652m)
Nr 3026
- z Przyszowej przez Piekło (660m)
- z Męciny (PKP) lub Klęczan (PKP)
- z Łącka (szlakiem zielonym)
10/8
8/5
27/24
Paproć (645m)
Nr 3027
- z Tymbarku lub Piekiełka (PKP)
- z Łososiny Górnej (PKP)
- z Limanowej
5/2
6/3
10/7
Kostrza (730m)
Nr 3028
- z Tymbarku przez Zęzów (705m)
- ze Skrzydlnej lub Szczyrzyca
- z Jodłownika lub Wilkowiska
- z Tymbarku lub Piekiełka przez Rupniów
11/7
14/10
10/6
12/8
Kamionna (802m)
Nr 3029
- z Kostrzy (730m) przez Rybie Nowe i Pasierbiecką (769m)
- z Tymbarku lub Piekiełka (PKP) przez Pasierbiecką (769m)
- z Łososiny Górnej (PKP)
- z Żegociny, Laskowej lub Kamionnej (wsi)
- z przełęczy Widomej (535m)
14/13
12/8
11/7
8/4
6/3
Łopusze (661m)
Nr 3030
- z przełęczy Widomej (535m)
- z Żegociny
- z Rajbotu
- z Laskowej przez Rozdziele
- z Kamionki (PKS) przez Jastrząbkę (484m)
- z Kobyły (613m)
3/2
5/2
8/5
9/6
12/9
6/6
Kobyła (613m)
Nr 3031
- z Kamionki (PKS) lub Rajbotu
- z Krosnej (PKS) przez Na Blichu
- z Ujanowic lub Porąbki Iwkowskiej
- z Rogozowej (536m)
7/4
8/5
13/9
5/4
Rogozowa (536m)
Nr 3032
- z Rajbotu
- z Iwkowej lub Porąbki Iwkowskiej
- z Dominicznej Góry (476m)
5/3
8/6
5/4
Wiśnicz Nowy
Nr 3033
- z Bochni niebieskim szlakiem
- z Rajbotu przez Paprotną (450m) i Bukowiec (420m)
9/8
15/16
Dominiczna Góra (476m)
Nr 3034
- z Rajbotu
- z Lipnicy Murowanej
4/2
6/4
Śpilówka (516m)
Nr 3035
- z Dominicznej Góry (476m)
- z Lipnicy Murowanej lub Iwkowej
- z Czchowa przez Machulec (483m)
5/5
6/4
15/12
Sałasz (909m)
Nr 3036
- z Limanowej przez Łysą Górę i Sarczyn
- z Łososiny Górnej (PKP) przez Dzielec (626m)
- z Pisarzowej (PKP)
- z Laskowej
- z Kamionki (PKS) lub Krosnej (PKS)
12/6
14/9
8/4
13/7
12/6
Jaworz (918m)
Nr 3037
- z Sałasza (909m)
- z Krosnej (PKS) lub Ujanowic
- z Rojówki przez Skrzętlę
- z Klęczan przez Chełm (793m.)
- z Męciny (PKP)
- z Pisarzowej (PKP)
3/3
12/6
12/6
17/11
11/6
9/5
Białowodzka Góra (614m)
Nr 3038
- z Marcinkowic
- Marcinkowice – Nowy Sącz (szlak żółty)
- z Litacza (652m)
- z Klęczan (PKP) lub Męciny (PKP)
- z Justu (381m)
6/4
6/6
8/8
6/4
8/6
Just (381m)
Nr 3039
- z Rojówki
- z Rożnowa lub Witowic przez Ostrą Górę (459m)
5/5
10/8Punktacja dojść nie objętych w "spisie wycieczek punktowanych do GOT"

Szczyt

Punkt wyjścia

Punkty
Podejście/zejście

Zęzów (705m.)

- z Tymbarku

5/2

Łopień (951m.)

- z Tymbarku przez chodniki
- z Tymbarku przez osiedle Podlas
- z Przełęczy Rydza Śmigłego

11/5
11/5
5/2

Mogielica (1170m.)

- z Przełęczy Rydza Śmigłego

8/3

Przełęcz Rydza Śmigłego (695m.)

- z Jurkowa

4/3


W przypadku gdy trasy nie ma w "spisie wycieczek punktowanych do GOT" należy trasę wypunktować przy zastosowaniu zasady: 1 punkt za każdy przebyty kilometr oraz 1 punkt za każde 100 metrów sumy podejść. Przy punktowaniu należy stosować zaokrąglenie w górę do pełnej ilości punktów od 0,5km długości trasy oraz od 50m sumy podejść; przy wartościach mniejszych od podanych wyżej należy zaokrąglać do pełnych punktów w dół.

Więcej informacji odnośnie GOT i sposobu jej zdobywania można uzyskać w najbliższej placówce PTTK.
wstecz   dalej