Fauna

Faunę reprezentuje przede wszystkim zwierzyna leśna - sarny, lisy, dziki, zające, kuny, łasice i borsuki, rzadziej spotkać można jelenia, wilka, rysia, tchórza czy gronostaja. Do często spotykanych ptaków należą bażanty łowne, gołębie siniaki, dzięcioły czarne. Wśród ptaków nocnych w masywie Mogielicy spotkać można rzadkiego już puchacza.

Z ptaków wędrownych w Beskidzie Wyspowym występuje bocian czarny nazywany również hajstra. Występuje w całym kraju, stroni on od ludzi zakładając swoje okazałe gniazda na uboczu. Preferuje on lasy w pobliżu rzek, bagien, zbiorników wodnych gdzie żeruje. Z powodu swej płochliwości i niewielkiej populacji w Polsce jest rzadkim i egzotyzm ptakiem. Jest nieco mniejszy od bociana białego przylatuje w kwietniu odlatuje na zimowle sierpień/wrzesień do południowej i wschodniej Afryki.

W świecie ptaków występują tu zarówno gatunki pospolite dla piętra pogórza: dzięcioły, sikory i pliszki górskie, jak też szereg gatunków charakterystycznych dla określonych rejonów Beskidu Wyspowego - głuszce, bażanty, kuropatwy, gołębie siniaki. Świat owadów reprezentowany jest przez prawie 3 tysiące gatunków motyli i takąż samą liczbę chrząszczy. Najpiękniejszym spotykanym tu motylem jest paź żeglarz, do rzadziej występujących należą: podbójka rakuska, miniak stróżnik, krasa poziomówka, wstęgówka jesionka i niepylak mnemozyna.

Z ryb żyjących w rzekach i potokach tego regionu pospolite są pstrągi potokowe, lipienie, strzeble, klenie, jelce, brzany, głowacze, świnki i okonie.

wstecz   dalej