Wysokości szczytów Beskidu Wyspowego

Na tej stronie w kilku miejscach wysokości szczytów mogą się różnić. Wynika to z podawania różnych wysokości w mapach turystycznych różnych wydawców.

Dla przykładu w wykazie szlaków Beskidu Wyspowego podane są wysokości z mapy Compassu którą wykorzystano do wykonania tego zestawienia, a w tekscie o granicach Beskidu Wyspowego podane są prawidłowe wysokości odczytane z map topograficznych z zasobu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozbieżności w tym temacie polegają na przepisywaniu wysokości z punktów triangulacyjnych, a te często nie są na samym szczycie góry lecz często kilka metrów poniżej. Aby odczytać przybliżoną wysokość, wystarczy policzyć poziomice pamiętając, że na mapie w skali 1:10 000 poziomice prowadzone są co 2,5 m.

O tych niejasnościach wiedziano już wcześniej pisząc np. o wysokości środkowego szczytu Łopienia. Jednak te parę zdań powstało po zwróceniu uwagi przez Dariusza Gacka, autora najlepszego jak do tej pory przewodnika po Beskidzie Wyspowym.

Przykład Łopienia:

Główny zachodni szczyt Łopienia, z map w skali 1:10 000 możemy odczytac wysokość 960 m n.p.m. To oznacza że faktyczna wysokość Łopienia mieści się między 960 a 962,5 m n.p.m. Wysokość 951 m n.p.m. jaka pojawia się na mapach turystycznych jest przepisana z najniższego punktu triangulacyjnego na polanie jaworze.

Przykład Kostrzy:

Punkt triangulacyjny na szczycie ma wysokość 719,6 m n.p.m. (na mapie nie jest idealnie na wierzchołku góry). Ostatnia poziomica to 717,5 m n.p.m.. Więc odczytując z mapy wysokość Kostrzy trzeba przyjąć wysokość wyższą od 717,5 a niższą lub równą od 720 m n.p.m..
Na mapach turystycznych wysokość Kostrzy określana jest jako 730 m n.p.m.

Punkt pomiarowy na szczycie Kostrzy
Punkt pomiarowy na szczycie Kostrzy
Adam 2011
wstecz   dalej