Znaki konwencjonalne stosowane przy inwentaryzacji jaskiń karpackich.

(Wg Instrukcji Wykonywania Dokumentacji Jaskiń, MOŚZNiL, Warszawa 1994)

Objaśnienia:
1 1 - otwór i zasięg okapu nad otworem (na przekrojach: strop nieznany), strzałkę należy umieszczać w przypadku skomplikowanego przebiegu korytarzy w okolicy otworu, utrudniającego jego identyfikację, liczba w kółku oznacza numer otworu;
2 2 - przekrój poprzeczny korytarza, strzałka wskazuje miejsce przekroju i kierunek patrzenia;
3 3 - partie nie splanowane;
4 4 - pokrywające się przebiegi korytarzy - linią przerywaną fragmenty biegnące w głębi lub poniżej;
5 5 - A, B: punkty pomiarowe wspólne dla osobno (obok planu całości) rozrysowanych, pokrywających się fragmentów jaskini;
6 6 - zacisk na zakreślonym odcinku;
7 7 - zacisk;
8 8 - punkt pomiarowy z podaną wysokością względem otworu;
9 9 - punkt pomiarowy z podaną wysokością bezwzględną;
10 10 - pionowy (przewieszony) próg z podaną wysokością;
11 11 - próg nachylony z podaną wysokością;
12 12 - stromo nachylone dno korytarza;
13 13 - kierunek nachylenia dna korytarza;
14 14 - półka o nachylonych ścianach;
15 15 - półka o bardzo stromych ścianach (wysokość ściany w miejscu zaznaczonym kropką);
16 16 - studnia z podaną głębokością;
17 17 - komin w stropie korytarza z podaną wysokością;
18 18 - szczelina zwężająca się, nie do przejścia;
19 19 - partie niezbadane;
20 20 - jeziorko z podaną głębokością;
21 21 - syfon;
22 22 - niezbadany syfon;
23 23 - stała struga wody z kierunkiem przepływu;
24 24 - okresowa struga wody z kierunkiem przepływu;
25 25 - deszcz podziemny;
26 26 - wypływ wody;
27 27 - ponor;
28 28 - dawny kierunek przepływu wody odczytany z form korozyjno-erozyjnych;
29 29 - lód (linie szrafury wykazują kształt);
30 30 - śnieg; firn;
31 31 - kierunek przewiewu, data i wartość m/sec.;
32 32 - miejsce pomiaru temperatury: podana data i wartość w stopniach;
33 33 - gleba (humus);
34 34 - namulisko ilasto-gliniaste;
35 35 - namulisko piaszczyste;
36 36 - namulisko żwirowe;
37 37 - rumosz, zawalisko;
38 38 - duże bloki;
39 39 - szczątki kostne;
40 40 - stanowisko fauny;
41 41 - a: drobne stalagmity, b: pojedyncze duże formy;
42 42 - a: stalaktyty, b: heliktyty;
43 43 - a: pola ryżowe lub ( i ) misy martwicowe, b: mleko wapienne, c: polewy, draperie itp.;
44 44 - bieg i upad warstw;
45 45 - a: bieg i upad szczelin, b: bieg i upad szczelin z kierunkiem przesunięć;
46 46 - kontakt różnych skał (litery mogą oznaczać wiek lub rodzaj skał);
47 47 - przekop;
48 48 - sztuczna obudowa.
"JASKINIE POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH". Tom 2
"JASKINIE POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH". Tom 3
wstecz   dalej