Tatry widziane z najwyższego szczytu Beskidu Wyspowego
Z Beskidu Wyspowego można podziwiać ciekawe panoramy Gorców i Tatr.

Zdjęcia z Beskidu Wyspowego znajdują się na stronie:
http://www.speleoklub.prv.pl/.
Dla obejrzenia galerii zdjeć proszę odwiedzić ww. stronę.


Najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego
Hala Stumorgi na Mogielicy

Pieninki Skrzydlańskie w Beskidzie Wyspowym
Pieninki Skrzydlańskie w centrum Las Mrozowski. Od lewej Sempina (kamieniołom), Worecznik, Ostra Góra, Dolna Góra, 627.6, Kaletówka, 637.8. Z tyłu od lewej Kamionka, Kostrza, Kamionna, Świnia, Wierzyki, Grojec, Zęzów, w centrum Pasmo Łososińskie (na jego tle Paproć i mało widoczna Miejska Góra), po prawej długi wał Łopienia.

Panorama Skrzydlnej w Beskidzie Wyspowym
Na pierwszym planie od lewej zbocze Ciecienia, Centrum Skrzydlnej, zbocze Wierzbanowskiej Góry. Po prawej nad Skrzydlną wzniesienia Pieninek Skrzydlańskich: Worecznik, Ostra Góra tuż za nimi wzniesienie 598,05. Na dalszym planie od lewej Świnna Góra, Kostrza, Wierzyki, Grójec, Zęzów, Paproć. Na horyzoncie Pasmo Łososińskie z Łysą Górą nad Limanową.

Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym
W pierwszym rządzie od lewej Lubogoszcz, Goroń, Gródek. Między Goroniem a Gródkiem w tle Zębalowa i Klimas. Pozostałe szczyty nie należą już do Beskidu Wyspowego ledwo widoczne Okrąglica i Polica na lewo od Goronia oraz Kiczora i Bydłoniowa po prawej.

Fragment Beskidu Wyspowego: Dzielec, Śnieżnica, Mogielica, Ćwilin, Lubogoszcz
Od lewej: Wierzbanowska Góra, grzbiet Łopienia, Śnieżnica, Mogielica, Ćwilin, Jasień, Kiczora, Gorc, Lubogoszcz po prawej na pierwszym planie Strzałbowa Góra.

Charakterystyczne góry Beskidu Wyspowego: Śnieżnica, Mogielica, Ćwilin
Śnieżnica, Mogielica, Ćwilin

wstecz   dalej